Altijd en overal inzicht in uw vastgoed!

Voor veel vastgoedeigenaren is het lastig om volledig inzicht te krijgen in de gegevens van hun panden en te overzien of alles goed gaat. Bij gebouwen horen stapels documenten en er moet voldaan worden aan talloze regels en wetten. Bovendien is ieder pand weer anders, wat vergelijken lastig maakt. Met de Sweco Vastgoed Viewer® heeft u een tool in handen waarmee dat allemaal een stuk gemakkelijker wordt.

Alles op orde
Gebouwen faciliteren belangrijke processen van de gebruikers. In gebouwen leven en werken mensen. Daarom is het cruciaal dat een gebouw veilig en technisch op orde is, dat de gebruikers tevreden zijn en dat het onderhoud efficiënt kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Inzicht in de actuele status quo is cruciaal voor vastgoedeigenaren.

Met de Sweco Vastgoed Viewer®
Daarom heeft Sweco op basis van GeoWeb een vastgoedapplicatie ontwikkeld: de Sweco Vastgoed Viewer®. De gebouwen in de portefeuille worden op een landkaart getoond met een stoplicht. Het stoplicht geeft de status van het gebouw aan op drie hoofdcategorieën: gebruik, technisch en financieel. Per hoofdcategorieën is er verdere verdieping, tot op documentniveau.

De ervaring van Sweco
Sweco heeft jarenlange ervaring in het beheer van vastgoed. Deze ervaring wordt voor de gebruiker ontsloten door de inzet van benchmarks en uitgangspunten, waartegen de gebouwen gescoord kunnen worden. Zo ziet u in één oogopslag hoe uw panden ervoor staan en waar het nodig is om maatregelen te nemen of waar er ruimte is voor optimalisatie.

En uw eigen data
Daarnaast kan er een koppeling gelegd worden met iedere gewenste database waarin uw gebouwdocumentatie staat. Hierdoor heeft u – via de Sweco Vastgoed Viewer® – snel toegang tot de brondocumenten.

Meer informatie over de Sweco Vastgoed Viewer®?
Kortom: met de Sweco Vastgoed Viewer® heeft u in één viewer alle gegevens van uw vastgoed bij elkaar! Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met onze adviseur vastgoed, Henry Heida, ([email protected], +31 6 10 90 48 01).

Meer weten over GeoWeb?
Wilt u ook weten wat u nog meer met GeoWeb kunt doen, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze GeoWeb-adviseurs. U kunt ook alvast een gratis demolicentie aanvragen.

Gratis demo aanvragen