Bodeminformatie via online kaart

Minder telefoontjes bij Omgevingsdienst Midden-Holland door online bodemkaarten

Sinds begin maart 2017 publiceert Omgevingsdienst Midden-Holland een groot deel van haar bodeminformatie via online kaarten. Deze atlassen geven details over onder andere bodemonderzoeken en -saneringen, bodemkwaliteit en slootdempingen. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst meerdere atlassen worden toegevoegd, zeker nu gebleken is dat het aantal telefoontjes en informatieaanvragen drastisch gedaald is sinds de kaarten online staan.

Bernd van den Berg is beleidsadviseur bodem bij de Omgevingsdienst. Hij legt uit dat de bodematlassen die met behulp van GeoWeb worden gemaakt en ontsloten, het begin zijn van een groeimodel. “We zijn nu begonnen met het thema bodem, omdat daar de behoefte het grootst was. Maar op termijn willen we ook onze milieuvergunningen, geluidsniveaus, archeologie en dergelijke op een vergelijkbare manier in online atlassen ontsluiten.”

Betaalde module

De grootste doelgroep van de bodeminformatie zijn makelaars die bij de aankoop en verkoop van panden de bodeminformatie willen bekijken, weet Van den Berg. “Op jaarbasis gaat het zeker om zo’n 1500 verzoeken om bodeminformatie. Dat was 10 jaar geleden al zo. Vandaar dat we toen een geautomatiseerde module hebben laten ontwikkelen. Op basis van een adres en bijbehorende gis-gegevens stelde het systeem dan een pdf-document samen met een bodemrapport. Dat was voor makelaars genoeg. Het systeem zat gekoppeld aan een betaalsite. Voor 30 euro was zo’n rapport te koop. Op zich werkte het systeem prima.”

Ook andere doelgroepen maakten gebruik van de betaalde module. Bodemadviesbureaus konden bijvoorbeeld de historische informatie raadplegen van de locaties waar zij bodemonderzoek wilden gaan doen. Kabel- en leidingbedrijven konden in het kader van de arbeidsomstandigheden van hun medewerkers een rapport opvragen om te controleren of er ergens sprake zou zijn van bodemvervuiling. Alles verliep middels dezelfde module.

Open data

“Maar nu, 10 jaar later, vonden we het eigenlijk niet meer zo van deze tijd”, vertelt Van den Berg. “We kregen regelmatig vragen om aanvullende informatie. Bovendien is het de tijd van open data. En als overheid wil je graag een klantgerichte dienstverlening. De informatie moest gratis beschikbaar komen, vonden we. En omdat we intern al veel met GeoWeb werkten, wisten we dat dat ook mogelijk was.”

Intern beschikt de Omgevingsdienst al lange tijd over een behoorlijk uitgebreide versie van Geoweb mobielGeoWeb en veel data is al gekoppeld. “Maar voor de externe doelgroepen hebben we samen met Sweco een soort uitgeklede versie gemaakt”, vervolgt Van den Berg. “Ons doel was om een eenvoudige look and feel te creëren, vergelijkbaar met Google Maps. Daarom hebben we zo min mogelijk knoppen en functies toegevoegd en verloopt alles via een eenvoudig menu waarin gebruikers aangeven wat zij willen. Op deze manier willen wij onze informatie ook makkelijker raadpleegbaar maken voor burgers.”

Minder verzoeken om bodeminformatie

Of de kaarten nu daadwerkelijk ook door burgers worden gebruikt, moet nog blijken. “Momenteel ligt het aantal gebruikers in lijn met wat onze verwachtingen waren”, vertelt Laurens Kusse. Kusse is functioneel applicatiebeheerder bij de Omgevingsdienst en nauw betrokken bij de bouw van de eerste atlassen. “Wat wél heel duidelijk opvalt, is de sterke afname van het aantal telefoontjes en informatieverzoeken”, benadrukt hij. “Voorheen werden we toch best veel gebeld, bijvoorbeeld door adviesbureaus die belden voor extra informatie. Nu kunnen ze via de site veel beter zelf hun extra informatie erbij zoeken.”

“Het is gewoon een enorm voordeel als mensen zelf de informatie bij elkaar kunnen klikken die ze nodig hebben”, beaamt Van den Berg. “Zeker als het om professionals gaat. Zij weten namelijk heel goed wat zij nodig hebben.” Wat volgens Van den Berg bovendien bijdraagt aan de gebruikswaarde van de online kaarten is het feit dat de Omgevingsdienst Midden-Holland als een van de weinige organisaties in Nederland hun volledige archief met 17.000 bodemonderzoeken aan het systeem hebben gekoppeld. “Die zijn nu dus allemaal via de kaart te vinden!”, zegt Van den Berg. “Naar mijn weten hebben tot nu toe alleen gemeente Nijmegen en de DCMR dit ook gedaan.”

Samenwerking

Over de samenwerking met Sweco is de Omgevingsdienst tevreden. “We hebben samen met Sweco een mooie basis ingericht voor de atlassen”, vertelt Kusse. “Vanaf nu gaat het meer om uitbreiden dan om verbeteren. En voortbouwend op onze basis kunnen wij heel veel zelf inrichten in GeoWeb. En als het toch niet lukt, dan kunnen we dankzij onze strippenkaartcontract makkelijk een van de Sweco-specialisten inschakelen. Dat werkt prima.”

Meer weten?

GeoWeb biedt heel veel mogelijkheden om (big) data te koppelen aan geografische kaarten. Maakt u nog geen gebruik van GeoWeb, maar wilt u graag weten welke mogelijkheden GeoWeb u te bieden heeft? Vraag dan de gratis demolicentie aan en neem vrijblijvend contact met ons op voor een nadere toelichting.

Contact