Home / Nieuws / Alles is geo bij de Omgevingsdienst Midden-Holland

Alles is geo bij de Omgevingsdienst Midden-Holland

‘Alles is geo’, zo luidt het credo van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Nol Witte, coördinator functioneel en gegevensbeheer, kwam tijdens de Esri GIS Conferentie in september 2018 uitleggen wat dat precies betekent. Aan de hand van concrete en zeer inspirerende voorbeelden maakte hij duidelijk hoe de ODMH GIS-technologie steeds effectiever en gerichter inzet om opdrachtgevers,  burgers en bedrijven inzicht te bieden in de adviezen die de omgevingsdienst afgeeft.

Informatie over de fysieke leefomgeving

Om haar milieutaken en toezichthoudende werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, beheert de ODMH vanzelfsprekend grote hoeveelheden informatie over de fysieke leefomgeving. Informatie die voor burgers, bedrijven en overheden uitermate nuttig kan zijn. Daarom streeft de ODMH ernaar om zoveel mogelijk informatie digitaal te ontsluiten. De meest overzichtelijke manier om dat te doen is via digitale kaarten.

Digitale atlassen

Sinds 10 jaar is GeoWeb daarbij een belangrijk hulpmiddel voor de ODMH. Het is onder andere de oplossing die gebruikt wordt om de zogenaamde ‘Atlas Midden-Holland’ te ontsluiten. Een collectie van digitale kaarten waarmee informatie over bodem, archeologie, geluid en slootdempingen via het internet toegankelijk wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat er nog meer atlassen worden toegevoegd. Zeker nadat eerder al bleek dat sinds de eerste kaarten online staan, het aantal telefoontjes en informatieaanvragen gedaald is.

1,1 miljoen documenten

De hoeveelheid aan data die de ODMH inmiddels via GIS ontsluit is indrukwekkend. “Voor Bodemzaken zijn er maar liefst 24.000 rapporten al toegankelijk via de kaart”, vertelt Witte. “En als je alle disciplines bij elkaar telt, dan worden er momenteel maar liefst 200.000 zaken en 1,1 miljoen documenten via GIS ontsloten. Kortom: alles op de kaart, voor iedereen beschikbaar!”

Het recept voor succes

De inzet van GIS is dus onmiskenbaar een succes bij de ODMH. En het recept voor dit succes is volgens Nol Witte duidelijk. Volgens hem gaat het vooral om kennis van zaken, de keuze voor de juiste tools, en de discipline om je data op orde houden. Daarnaast adviseert hij om oplossingen zo eenvoudig mogelijk te houden, nieuwe oplossingen in kleine stappen te ontwikkelen en te introduceren. En, last but not least, af en toe stil te staan bij de eigen successen die je als GIS-afdeling hebt bereikt.

InspirerendE GIS-oplossingen

In de voorbeelden die tijdens de presentatie werden getoond, kwamen bovenstaande ingrediënten allemaal aan bod. Zo liet Witte zien hoe de ODMH haar onderzoeken en adviezen inzichtelijk maakt door geografische data met behulp van GeoWeb in kaartlagen te presenteren. Daarbij kan het gaan om archeologische beleidskaarten, maar ook over bijvoorbeeld de gevolgen van de grote droogte van de afgelopen zomer.

Bijzonder inspirerend is het voorbeeld van de ‘geo-app’ die op initiatief van de collega’s van bouw- en woningtoezicht op basis van GeoWeb is ontwikkeld. De app maakt een geografisch gerichte werkverdeling mogelijk en zorgt ervoor dat de medewerkers ook buiten de deur altijd alle relevante informatie bij de hand hebben. Bekijk de video voor een impressie van deze app:

Op weg naar nieuwe mogelijkheden

De oude vertrouwde kaart gecombineerd met de nieuwste technologische mogelijkheden. “Dit soort oplossingen smaakt zeker naar meer”, zo sloot Witte zijn presentatie af. “En ook in de nabije toekomst zullen we blijven zoeken naar steeds betere manieren om ons werk te organiseren en opdrachtgevers, burgers en bedrijven inzicht te geven in onze adviezen en de afwegingen die daarbij spelen.”

Meer weten?

Ben jij ook benieuwd naar manieren om informatie via de kaart beschikbaar te maken? En wil je weten op welke manier GeoWeb daarbij van nut kan zijn? Vraag dan de gratis demolicentie aan en neem vrijblijvend contact met ons op voor een nadere toelichting.

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05