Home / Actueel / Tips & tricks / Radio buttons voor kaartlagen

Radio buttons voor kaartlagen

Let op: het instellen van deze functionaliteit op kaartlagen, die deel uitmaken van de transparantiebalk, zorgt ervoor dat er geen geleidelijke overgang plaatsvindt. Het kaartbeeld verspringt in één keer bij het ‘tijdreizen’.

Wat is het?

Als er meerdere kaartlagen zijn die de hele kaart bedekken (denk aan bijv. AHN2 en AHN3), heeft het vaak geen zin om deze tegelijkertijd aan te hebben staan in de kaartlagenlijst. Door ‘radio buttons’ te gebruiken is er altijd maar één kaartlaag actief. Daarmee wordt het gemak en de snelheid van de GeoWeb-site vergroot. Als gebruiker kun je maar één kaartlaag tegelijkertijd hebben aanstaan van een map met kaartlagen.

Hoe werkt het?

Instellen van radio buttons voor kaartlagen via de GeoWeb manager door de beheerder gaat als volgt.

  1. Open het drop-down menu van een folder met kaartlagen in de Layer List, en kies ‘Sub-item Visibility’

  2. Kies ‘Only One Visible at a Time’ om de kaartlagen in de folder met keuzerondjes aan te zetten.