Home / GeoWeb / Ruimtelijke ordening

Inzicht in actuele ruimtelijke plannen

Als jouw organisatie door heel Nederland grond in gebruik of in bezit heeft, wil je in een vroeg stadium weten of overheden van plan zijn om nieuwe ruimtelijke plannen toe te staan of juist te beperken. Het doornemen van lokale weekbladen, gemeentelijke websites en officiële overheidspublicaties in Gemeenteblad en Provincieblad is tijdrovend en arbeidsintensief. Gelukkig kan dit efficiënter. Sweco ontwikkelde de dienst MELDING.nieuweplannen. Hiermee word je automatisch via de mail op de hoogte gehouden van nieuwe plannen in een gebied dat voor jouw organisatie belangrijk is.

MELDING.nieuweplannen

Sinds overheden verplicht zijn om hun nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar te stellen, biedt Sweco de dienst MELDING.nieuweplannen aan. Organisaties met belangen in heel Nederland kunnen op de kaart hun interessegebied doorgeven en worden dan via de mail op de hoogte gebracht van nieuwe plannen binnen dat gebied. Organisaties als Gasunie, Rijkswaterstaat, TenneT en Vitens besparen zo veel tijd. Zij krijgen dagelijks bericht over nieuwe ruimtelijke plannen en ontwikkelingen, zonder dat zij zelf hoeven uit te zoeken of de locatie van het plan voor hen van belang is. Zo hebben zij meer tijd om het plan inhoudelijk te beoordelen en eventueel te reageren.

Je kunt er ook voor kiezen om alleen informatie te krijgen over plannen, waarin specifieke zoektermen voorkomen, zoals “windturbines”, “gasleiding” of “grootschalige detailhandel”. Een organisatie als Gasunie met meer dan 15.000 km aan leidingen en talloze verdeelstations door heel Nederland is hier bijvoorbeeld enorm bij gebaat. De Excel-spreadsheet, die met de mail van MELDING.nieuweplannen.nl wordt meegestuurd, verwerkt Gasunie automatisch als input voor het werkproces voor medewerkers.

Integratie met GeoWeb

Je kunt de ruimtelijke plannen ook visualiseren in GeoWeb. Zo kun je de informatie van ruimtelijke plannen combineren met de geo-informatie van jouw organisatie, zoals eigendommen, wegen, vaarwegen en leidingen. Zo zie je snel of een ruimtelijk plan voor jouw organisatie van belang is en kun je adequaat en tijdig reageren op ontwikkelingen. Door de functionaliteit van MELDING.nieuweplannen volledig te integreren in GeoWeb kun je direct het overzicht van alle gepubliceerde plannen op een bepaalde datum opvragen, plannen raadplegen en verschillende versies van een plan met elkaar vergelijken.

Sweco Nederland biedt de ruimtelijke plannen in een eigen kaartservice aan, zodat je in GeoWeb over de volledige inhoud – plankaarten en planteksten – beschikt van de ruimtelijke plannen én alle data die voor jouw organisatie van belang zijn. Uiteraard kun je ook PDOK-services (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) van onder andere Natura2000, beschermde gebieden en BAG-panden en –adressen in GeoWeb opnemen.

Toekomst met de Omgevingswet

Al enige jaren dient de Omgevingswet met het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) zich aan. De invoeringsdatum is nu bepaald op 1 juli 2023. Sweco onderzoekt de mogelijkheden om de data van omgevingsplannen en andere omgevingsdocumenten in GeoWeb zichtbaar te maken door het ontsluiten van de API’s (Application Programming Interface) van het DSO en het gebruik van LinkedData.

Vereenvoudigen, versnellen en verbeteren

Met behulp van deze producten en diensten bieden wij hulpmiddelen om het werk bij klanten te vereenvoudigen, te versnellen of te verbeteren. Minder zoektijd om de juiste data te vinden, meer tijd om een kwalitatief betere afweging te maken.

Benieuwd hoe je snel en eenvoudig inzicht krijgt in ruimtelijke plannen? Neem dan contact met ons op.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05