Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar

Sinds 2010 zijn overheden verplicht hun nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar te stellen. Daarmee zijn voor gebruikers binnen en buiten de overheid nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen op een bepaalde locatie. Sweco Nederland is vanaf het begin nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en levert diverse producten en diensten waarmee het werk van klanten vereenvoudigd wordt.

nieuweplannen.nl

Via de dienst nieuweplannen.nl worden geïnteresseerden automatisch op de hoogte gebracht wanneer er een nieuw plan is gepubliceerd binnen hun interessegebied, of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gebruikers kunnen zich kosteloos abonneren op deze dienst en aangeven in welke gemeente(n) zij geïnteresseerd zijn. Vervolgens krijgen zij een mail op het moment dat er een nieuw plan gepubliceerd wordt. Via de website kunnen zij de ligging van dit plan direct bekijken. Ook kan men direct naar de officiële versie van het plan zoals dat op www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar gesteld wordt.

MELDING.nieuweplannen

Voor professionele gebruikers biedt Sweco de dienst MELDING.nieuweplannen aan. Hierbij kunnen gebruikersorganisaties met belangen in heel Nederland geografisch hun interessegebied aangeven waarna zij via de mail op de hoogte gebracht worden van nieuwe plannen binnen dat gebied. Als bijlage bij de mail kan ook een .csv-bestand met de plangegevens worden meegestuurd dat direct in Excel kan worden geopend.

Ook is het mogelijk om via MELDING.nieuweplannen alleen geïnformeerd te worden over plannen waarin specifieke zoektermen in voorkomen, bijvoorbeeld “windturbines”, “gasleiding” of “grootschalige detailhandel”. Hiermee worden klanten gericht op de hoogte gesteld van relevante nieuwe ontwikkelingen zonder dat zij dagelijks veel tijd aan uitzoekwerk moeten besteden.

Integratie met GeoWeb

Door de integratie van MELDING.nieuweplannen.nl met GeoWeb kunnen gebruikers de informatie van ruimtelijke plannen combineren met hun eigen geo-informatie. Zo krijgen zij snel inzicht in de wijze waarop een ruimtelijk plan voor hen van belang is. De functionaliteit van MELDING kan ook volledig worden geïntegreerd in GeoWeb. Gebruikers kunnen direct het overzicht van alle gepubliceerde plannen op een bepaalde datum opvragen, plannen raadplegen en verschillende versies van een plan met elkaar vergelijken.

Kaartservices

In aanvulling hierop biedt Sweco Nederland eigen kaartservices met de ruimtelijke plannen aan, zodat gebruikers in GeoWeb beschikken over de volledige inhoud (plankaarten en planteksten) van de ruimtelijke plannen in combinatie met alle data die voor hun organisatie van belang zijn. Uiteraard kunnen ook PDOK-services (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) van onder andere Natura2000, beschermde gebieden en BAG-panden en –adressen in GeoWeb worden opgenomen.

Met behulp van deze producten en diensten bieden wij hulpmiddelen om het werkproces bij klanten te vereenvoudigen, te versnellen of te verbeteren. Minder zoektijd om de juiste data te vinden, meer tijd om een kwalitatief betere afweging te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe ook u snel en eenvoudig uw ruimtelijke processen kunt versnellen? Neem dan contact op met Jeroen Muller.