DRINKWATERBEDRIJF PWN

Bij werkzaamheden en storingen wil drinkwaterbedrijf PWN ervoor zorgen dat de klant daar zo min mogelijk hinder van heeft. De inzet van GIS-informatiesystemen levert hier al meerdere jaren een duidelijke bijdrage aan. Evenals aan de doelstelling van PWN om een transparante, duurzame en innovatieve onderneming te zijn.

Sector: drinkwaterbedrijven

Impact: sneller handelen bij storingen of werkzaamheden dankzij GIS-systemen

DE UITDAGING

Als drinkwaterbedrijf heeft PWN voortdurend overzicht en inzicht nodig in alle data over haar assets (leidingen, afsluiters, transportleidingen enz.). Daarnaast is er altijd actuele informatie over storingen en afsluitingen die voor de hele organisatie beschikbaar moet worden gemaakt, maar die daarnaast ook relevant is voor de klant.

DE OPLOSSING

Begin 2018 introduceerde PWN (onder de naam ‘DW Operatie’) een op GeoWeb gebaseerd systeem waarmee alle medewerkers van PWN toegang kregen tot dezelfde gegevens van het leidingnetwerk. Dankzij dit systeem kan PWN snel handelen bij storingen of werkzaamheden. Als een medewerker bijvoorbeeld een lekkage of storing invoert via de kaart, dan wordt die informatie via workflows meteen doorgezet in verschillende andere systemen.

DE OPBRENGST

Dankzij de GIS-systemen kunnen de monteurs direct de juiste afsluiters lokaliseren en zorgen dat het juiste deel van de waterleiding wordt afgesloten. Maar dezelfde data wordt ook doorgezet naar de publieke PWN-website. Zo kunnen klanten zien waar en waarom er tijdelijk geen water kan worden geleverd. Door over actuele data te beschikken, kan PWN ervoor zorgen dat in geval van werkzaamheden of storingen, de afsluiting van de watertoevoer zo kort mogelijk duurt. Ook de samenwerking met andere netbeheerders (telecom, elektra etc.) wordt efficiënter, omdat PWN steeds beter uitwisselbare GIS-data kan aanleveren en verwerken.

Meer weten?

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.