ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. In totaal beheert ProRail ruim 7.000 kilometer spoor. Voor het visualiseren en presenteren van geodata maakt ProRail gebruik van het op GeoWeb gebaseerde RailMaps.

Sectorfocus: spoorwegen.
Impact: betrouwbare veiligheidsplannen; vlotte afhandeling van vergunningen.

De uitdaging

ProRail moet regelmatig onderzoek doen naar de situatie op en rondom het spoor. Bijvoorbeeld om vergunningaanvragen voor te bereiden voor het leggen van kabels. Ook externe gebruikers en organisaties kunnen afhankelijk zijn van actuele geo-informatie over het spoor. Bijvoorbeeld om veiligheidsplannen op te stellen om buiten te kunnen werken. Dit soort vooronderzoek is complex en kost alle betrokken partijen veel tijd.

De oplossing

RailMaps is een op GeoWeb gebaseerd geografisch informatiesysteem (GIS). Met de webbased GIS-viewer kunnen gebruikers zelf geografische informatie over het spoor en de omgeving kiezen. RailMaps maakt het mogelijk verschillende kaartlagen te combineren, zoals luchtfoto’s, Cyclorama-beelden en baanvideo’s. Daarnaast kunnen gebruikers op basis van de beschikbare informatie eigen kaarten en visualisaties creëren.

De opbrengst

Per maand maken 1200 unieke gebruikers binnen ProRail en 300 unieke gebruikers buiten ProRail, gebruik van RailMaps. Het gebruik is divers, maar het informatiesysteem is steeds hetzelfde. Dit versterkt de uniformiteit van de gebruikte gegevens en bevordert de kwaliteit en betrouwbaarheid van bijvoorbeeld veiligheidsplannen, vergunningbeoordelingen en presentaties.

Lees ook meer over de digitale werkzaamhedenkaart voor omwonenden.