Home / Test klantverhaal

Bij12

Elk jaar veroorzaken wilde dieren schade aan gewassen of vee, zogenoemde faunaschade. Boeren kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij de provincie. BIJ12 is verantwoordelijk voor het beoordelen van deze aanvragen en GeoWeb ondersteunt hierbij.


Impact: Faunaschade door wilde dieren beter beoordelen en sneller afhandelen

De uitdaging

Elk jaar veroorzaken wilde dieren schade aan gewassen, zogenoemde faunaschade. Denk hierbij aan bijv. ganzen die grasland vernielen. Of vogels die in appels pikken die daardoor niet meer verkoopbaar zijn. Natuurlijk zijn boeren en telers primair zelf verantwoordelijk om schade te voorkomen. Is er ondanks maatregelen toch schade, dan kunnen zij tegemoetkoming aanvragen bij de provincie. BIJ12 handelt deze aanvragen af en beoordeelt de schade. Taxateurs hadden in het veld moeite met oriënteren en de schade te registreren. Ze hadden behoefte aan betere en meer gedetailleerde kaarten. Hoe kun je taxateurs in het veld ondersteunen met ± 5000 aanvragen per jaar? Zodat zij hun werk beter kunnen uitvoeren en aanvragen sneller kunnen afhandelen?

De oplossing

Met GeoWeb zijn er digitale, gedetailleerde kaarten beschikbaar, die bovendien volledig automatisch worden gegenereerd ( gemiddeld 23.000 kaarten per jaar). Ook wordt de GeoWeb Viewer ingezet om faunaschade te beoordelen en datavragen te beantwoorden.

De opbrengst

Taxateurs kunnen zich in het veld beter oriënteren en makkelijker schade registreren. De automatische kaartvervaardiging bespaart veel tijd. Dankzij de inzet van GeoWeb en andere technieken kan BIJ12 faunaschade beter beoordelen en aanvragen sneller  afhandelen.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54