Home / Nieuws / CSW-extensie in GeoWeb: direct zoeken in catalogi met geo-informatie

CSW-extensie in GeoWeb: direct zoeken in catalogi met geo-informatie

CSW staat voor Catalogue Services for the Web en is een zoekinterface voor catalogi ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium. Dankzij deze internationale standaard kunnen metadata van geografische gegevensbronnen en diensten op een consistente manier worden gepubliceerd en geraadpleegd.

Belangrijke geo-catalogi, zoals het Nationale GeoRegister (NGR), voldoen aan deze internationale standaard. Dankzij de CSW-extensie kan de gebruiker nu direct in GeoWeb zijn zoektermen invoeren, zonder dat hij van tevoren hoeft aan te geven in welke catalogus hij wil zoeken. Organisaties die hun eigen CSW catalogus hebben opgebouwd kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de extensie.

Metadata

De CSW-standaard zorgt ervoor dat de metadata van catalogi met geografische informatie op een consistente manier worden opgebouwd. De meest gebruikte geo-catalogus in Nederland is het Nationaal GeoRegister (NGR). De metadata uit deze bron is  ook volgens de CSW-standaard (versie 2.0.2) ingericht. Concreet betekent dit dat deze metadata kunnen worden opgevraagd en geraadpleegd in andere portalen en applicaties die ook aan de CSW-standaard voldoen.

Meer zoekresultaten

Ook in GeoWeb was het al mogelijk om de verschillende datasets van o.a. PDOK en het NGR te raadplegen. De gebruiker moest dan wel eerst bepalen in welke specifieke catalogus hij wilde zoeken. Vervolgens moest de gebruiker de url van de desbetreffende kaartlaag opzoeken en deze invoeren.

Met de CSW-extensie, die vanaf GeoWeb 5.3 beschikbaar is gekomen, zijn de mogelijkheden uitgebreid en is het zoeken voor de gebruiker veel makkelijker geworden. De gebruiker kan nu direct in GeoWeb zijn zoektermen invoeren, zonder dat hij van tevoren hoeft aan te geven in welke catalogus hij wil zoeken. Er wordt nu eenvoudigweg direct gezocht in álle catalogi die de beheerder aan GeoWeb heeft gekoppeld. Daardoor krijgt de gebruiker ook resultaten uit bronnen waar hij misschien van tevoren niet aan had gedacht.


Gebruikers kunnen zoektermen invoeren in GeoWeb

Eigen catalogi

Zoals reeds opgemerkt, zijn PDOK en NGR veelgebruikte bronnen. Maar als organisaties zelf catalogi en dataverzamelingen inrichten en dat volgens de CSW-standaard doen, dan kunnen deze ook via dezelfde CSW-extensie beschikbaar worden gesteld aan de GeoWeb-gebruiker. Grote organisaties met data-intensieve processen, zoals Rijkswaterstaat, maken hier veelvuldig gebruik van.

GeoWeb

In GeoWeb kunnen zowel de beheerder (via de GeoWeb manager) als de gebruiker (via Toevoegen Kaartlagen) zoeken in een eigen catalogus of in andere, openbare catalogi, en gevonden kaartlagen toevoegen. De CSW-extensie voor GeoWeb 5.3 is voor gebruikers te downloaden vanaf Mijn Geoweb. Het gebruik van de extensie moet wel geregistreerd worden, dit kan met een verzoek aan jouw contactpersoon bij Esri of Sweco.


De zoekresultaten zijn zichtbaar op de kaart

Meer weten?

Wil jij ook CSW-bronnen kunnen raadplegen via GeoWeb, wil je jouw eigen catalogi toevoegen of heb je een andere vraag? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs. Wij gebruiken graag onze ervaring om je weer verder te helpen. Kijk ook eens op het GeoWeb klantenportaal voor meer informatie.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36