Stadsbuurt met windmolens en zonnepanelen

Energietransitie voor gemeenten: de Energie Strategie Atlas van Sweco helpt je op weg

De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Het kabinet roept gemeenten op om af te stappen van aardgas en over te schakelen naar duurzame alternatieven. Uiterlijk eind 2021 moeten gemeenten hun plannen inclusief tijdspad klaar hebben voor de verduurzaming van alle wijken. De meeste gemeenten ondersteunen deze ambities, maar worstelen met de vraag ‘waar te beginnen?’ De Energie Strategie Atlas biedt jouw gemeente niet alleen een schat aan relevante data, maar ook het vereiste inzicht per buurt om deze strategie te bepalen. Zo kun je voldoen aan de klimaatafspraken en duurzaamheidsambities en jouw aanpak onderbouwen.

Waar te beginnen?

Als je als gemeente wilt dat bedrijven en inwoners overstappen naar andere energiebronnen, dan is het zaak eerst te weten hoe de situatie er op dit moment uitziet. Veel informatie is beschikbaar via openbare bronnen en geografische informatiesystemen zoals de Nationale Energie Atlas en de WarmteAtlas. Maar er is ook veel informatie die niet zomaar openbaar beschikbaar is. Zo beheren gemeenten vaak zelf informatie die niet gekoppeld is aan openbare bronnen.

Energie Strategie Atlas (ESA)

De Energie Strategie Atlas (ESA) is een op GeoWeb gebaseerde oplossing die meer dan 70 basiskaartlagen combineert met lokale data en analyses. Deze worden in een digitale landkaart inzichtelijk maakt. Zo geeft de ESA onder andere per wijk inzicht in de huidige energievraag, de bestaande infrastructuur (gasleidingen, warmtenetten etc.) en de potentie voor duurzame vormen van energie. Ook kunnen belangrijke inzichten toegevoegd worden zoals eigendomsverhoudingen, de toepasbaarheid van hoge- of lage temperatuurverwarming en labelverdeling. Ook aanvullende analyses, specifiek toepasbaar op jouw gemeente, kunnen worden geïntegreerd.

Energie Strategie Atlas
Energie-analyses op wijkniveau met de Energie Strategie Atlas

De ESA verschaft voor wijken inzicht in transitiekosten, welke wijze van participatie nodig is en waar de ‘quick wins’ zitten. Cruciaal om keuzes te maken om jouw gemeente te verduurzamen en aardgasloos te maken.
Met deze tool kun je als gemeente de juiste strategie voor je energietransitie vaststellen en ervoor zorgen dat de meest effectieve aanpak gekozen wordt. Ook zijn de inzichten cruciaal om goed voorbereid te zijn als gemeente bij het voeren van de Regionale Energiestrategie (RES) gesprekken.

Kortom, de Energie Strategie Atlas is een uiterst waardevolle en gebruiksvriendelijke informatiebron voor iedere gemeente die haar strategie in de energietransitie vorm wil geven. Het geeft een goed indicatief totaal beeld met veel handvatten aan gemeenten om hun keuzes en vervolgstappen te bepalen en te onderbouwen aan de hand van gebiedsgerichte analyses en data.

Meer weten?

De Energie Strategie Atlas is een product dat is ontwikkeld door Sweco. Onze experts kunnen je adviseren over een doeltreffende inzet van deze oplossing en je alles vertellen over de verdere mogelijkheden, zoals het opnemen van je eigen data. Meer informatie over de Energie Strategie Atlas.

Ben je specifiek geïnteresseerd in de mogelijkheden die GeoWeb te bieden heeft, dan kun je ook contact opnemen met een van onze GeoWeb-adviseurs. Zij kunnen vrijblijvend een demosessie organiseren en/of vertellen je graag meer over de mogelijkheden.