Home / Nieuws / Hoe GeoWeb zorgt voor minder plastic soep

Hoe GeoWeb zorgt voor minder plastic soep

De ‘plastic soep’ is een groot probleem voor al het leven in zee. Wat veel mensen niet weten, is dat een groot deel van dit zwerfvuil via rivieren in zee terecht komt. Het initiatief ‘Schone Rivieren’ zorgt samen met duizenden vrijwilligers dat onze rivieroevers worden opgeruimd. Rijkswaterstaat is een van de partners van dit initiatief en heeft een (publieke) GeoWeb-site gelanceerd. GeoWeb is een softwareproduct dat (big) data aan geografische kaarten toevoegt (product van Sweco en Esri). Op de kaart van ‘Schone rivieren’ kun je zien waar de opruimacties zijn, je kunt je aanmelden en foto’s uploaden van de opruimactie. Ook zie je monitoringsresultaten. Doe ook mee!

Veel partijen betrokken

Om ervoor te zorgen dat er geen plastic zwerfvuil meer via de rivieren naar zee stroomt, werken heel veel partijen samen. O.a. IVN, Natuurmonumenten,  provincies, gemeenten, terreinbeheerders, (drinkwater)bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten. En natuurlijk ook RWS. Met zoveel partijen, gebieden en gebiedscoördinatoren is communicatie en werving van vrijwilligers een behoorlijke uitdaging. Bij RWS wordt GeoWeb al jaren grootschalig ingezet om uiteenlopende werkprocessen en projecten te ondersteunen. Eveline  Reynhout, Senior adviseur Water bij RWS Zee en Delta, zag de mogelijkheden om GeoWeb als communicatietool in te zetten voor ‘Schone rivieren’.

Gek van kaarten

Eveline: “Dat ik op het idee kwam om GeoWeb te gaan gebruiken voor ‘Schone rivieren’, heeft er ook mee te maken dat ik gewoon gek ben van alles wat met kaarten te maken  heeft. Een kaart geeft direct een goed visueel overzicht en dat is handig bij dit probleem. We gaan deze GeoWeb-site niet alleen gebruiken als site waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Tijdens de opruimacties kan iedereen foto’s toevoegen van alle zwerfvuil die gevonden wordt. En wordt er nadien informatie toegevoegd, bijvoorbeeld hoeveel kilo vuilnis er gevonden is en waar deze uit bestond (de monitoringsresultaten).”

Activeren, inzicht en monitoring met GeoWeb

“Zo ontstaat er een landelijke kaart die inzicht geeft hoe groot het probleem is. Ik vind het mooi om te zien dat het leeft bij de mensen en dat op zo veel plaatsen opruimacties plaats vinden” vervolgt Eveline. “Dat inspireert mij.  Iedereen in beweging krijgen om dit probleem op te lossen want daar gaat het om dat het zwerfvuil niet meer in het milieu terecht komt. En daarnaast is het een stuk efficiënter, het scheelt veel tijd om via deze site de acties te communiceren en coördineren.”

Stapje voor stapje alle gebieden toevoegen

Dit is de website waarop je kunt zien in welke gebieden er opruimacties gepland staan en waar je als vrijwilliger je kunt aanmelden: Schone Rivieren GeoWeb-site RWS is gestart de opruimacties in Zeeland en Limburg  toe te voegen aan de GeoWeb-site. In de loop van de tijd worden alle gebieden en opruimacties via de site gecommuniceerd.

Help mee en meld je aan als vrijwilliger!

Dat het hard nodig is om in actie te komen, illustreert het resultaat van een ochtend opruimen in Zeeland vorig jaar: 500 vrijwilligers hebben 30.000 kilo opgeruimd. Wil jij ook meehelpen? Op zaterdag 3 maart is er een grote opruimactie van de Schelde vanuit diverse locaties in Zeeland. Ga naar de Schone rivieren GeoWeb-site  en meld je aan!

Houd voor de opruimacties bij andere rivieren in Nederland de Schone Rivieren GeoWeb-site in de gaten en meld je daar aan om mee te helpen!

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36