Home / Nieuws / Boskalis: alle GIS-data uit een ‘single source of truth’
Een baggerschip op zee

Boskalis: alle GIS-data uit een ‘single source of truth’

Baggeren, maritieme dienstverlening, dijkversterkingen, rivierwerken en infraprojecten. Het is een greep uit de brede dienstverlening van Boskalis. Bij veel van die werkzaamheden komt GIS-data goed van pas. Enkele jaren geleden besloot Boskalis het werken met GIS verder te professionaliseren en te standaardiseren. Het bedrijf sloot een contract met Sweco en koos onder andere voor een GeoWeb-omgeving met externe hosting. Inmiddels is het werken met GIS en GeoWeb veranderd van nice to have in must have. Er is zelfs een standaard procedure ingesteld om ervoor te zorgen dat locatiegebonden data vanaf het begin (in de tenderfase) in projecten wordt meegenomen. Peter Visser is GIS-specialist bij Boskalis en vertelt er meer over.

Eén waarheid

“Het is natuurlijk niets nieuws dat GIS-data erg nuttig en verrijkend is in onze projecten”, vertelt Peter. “Maar waar het vroeger vaak afhing van individuele projectleiders of en hoe we met die GIS-data omgingen, is het nu standaard onderdeel geworden van onze projectaanpak. GIS wordt door steeds meer collega’s gebruikt, en dat is goed nieuws. Maar het betekent ook dat je niet zomaar data in het GIS-systeem kunt zetten zonder dat duidelijk is waar die data vandaan komt. De data moet kloppen en moet betrouwbaar zijn. Zo krijgen we een ‘single source of truth’ waar iedere medewerker op kan vertrouwen en mee kan werken.”

Standaardisering GIS-data

Tegenwoordig is het bij Boskalis goed gebruik om bij ieder nieuw project al in de aanbestedingsfase GIS-data mee te nemen. Peter: “Als we een project opstarten, dan maken we een SharePoint-omgeving aan, een projectomgeving met een standaard dataregister, én een GIS-omgeving. De GIS-laag bouw je volgens een bepaald projecttemplate op waarbij het idee is dat de structuur in de GeoWeb-viewer overeenkomt met het dataregister. Zo kun je altijd herleiden waar data vandaan komt en wat de status is.”

Toegevoegde waarde

“Natuurlijk gaan we in de tenderfase altijd eerst het gesprek aan over wat GIS kan toevoegen”, voegt Peter er meteen aan toe. “In sommige sectoren is GIS-data minder relevant dan in andere, en dan hoeft vanzelfsprekend de GIS-omgeving niet zo gedetailleerd te worden ingevuld. Maar bijvoorbeeld in onze divisies die zich bezig houden met rivieren en dijken, of met infrawerken, daar heeft GIS-data enorme meerwaarde.”

Het maximale eruit halen

Als GIS-specialist houdt Peter zich veel bezig met de vertaling van projectbehoeften in GIS-oplossingen. “Ik ben altijd op zoek om het maximale uit onze GIS-oplossingen te halen”, vertelt hij enthousiast. “Daarbij kun je denken aan een volledige integratie van data uit verschillende bronnen, koppelingen met beelddata (bijvoorbeeld obliek foto’s, in combinatie met Streetview, eigen 360 graden foto’s, gedetailleerde luchtfoto’s), hoogteprofielen, en dat alles weer gecombineerd met onze planningen, tijdschema’s etc. En naar de toekomst toe komen er alleen maar mogelijkheden bij. Denk bijvoorbeeld aan de module Viewer waarbij je van 2D naar 3D kan overschakelen en weer terug.”

Profielentool
De profielentool van Boskalis is een aanvulling op GeoWeb die het mogelijk maakt hoogtedata visueel te maken.

Centrale opslag en overdraagbaar

“Hoe groter het project, hoe langer de looptijd, hoe hoger de kosten, des te meer levert het werken met GIS-data op”, benadrukt Peter. “Maar hoe meer we er gebruik van maken, hoe belangrijker het wordt om zorgvuldig te werk te gaan. De data ontsluiten we daarom centraal via onze (extern) gehoste GIS-omgeving. Geen losse bestanden of data in afzonderlijke computers van de werkvoorbereiders. Door alles op één duidelijke manier te ontsluiten, heeft iedereen overzicht en toegang tot de laatste stand van zaken. Dat vermindert de kans op fouten en de data is op deze manier ook goed overdraagbaar.”

Laagdrempelig

Over het werken met GeoWeb is Peter goed te spreken. “GeoWeb is laagdrempelig en biedt ons veel functionaliteiten die je niet bij andere, afzonderlijke webapplicaties vindt. Voor ons is het bijna een soort desktopapplicatie die je via het web kan bedienen. De mogelijkheden zijn groot en we kunnen er ook zelf in programmeren.”

Een prettig verhaal

Dat Boskalis ervoor heeft gekozen om alles rond GeoWeb extern te hosten, ziet Peter als een voordeel. “Het bevalt goed. We worden volledig ontzorgd, de lijntjes zijn kort, en de samenwerking is goed. Als we nieuwe tooling willen ontwikkelen en Sweco ziet er ook de waarde van in, dan delen we regelmatig de kosten voor de ontwikkeling. Wij kunnen er dan meteen mee aan de slag, en Sweco kan het weer bij andere partijen proberen in te zetten. Soms organiseren we ook Innovatiedagen waarop medewerkers van Sweco en Boskalis elkaar laten zien waar ze mee bezig zijn. Om elkaar weer te inspireren. Kortom, een prettig verhaal.”

Meer weten?

Denk jij ook wel eens na over hoe GIS-data in jouw organisatie (nog) meer waarde kan opleveren? Of wil jij meer weten over GeoWeb? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen je meer vertellen en denken graag mee.