MOR-applicatie

Meldingen Openbare Ruimte

Voor veel gemeenten is het een lastig vraagstuk: de adequate afhandeling van de meldingen openbare ruimte. Via een openbare meldingenapplicatie in GeoWeb is het mogelijk dat burgers direct op de kaart meldingen opgeven. Alle meldingen met een objectkoppeling kunnen dan direct worden gekoppeld aan een actie in het beheersysteem.

Voordelen

De openbare meldingenapplicatie in GeoWeb biedt gemeenten veel voordelen. De applicatie ondersteunt namelijk een ingewikkeld en uitgebreid werkproces, het levert gemeenten op die manier veel efficiëntie op. Een paar voordelen:

  • Handmatig en foutgevoelig werkproces wordt geautomatiseerd
  • Organisatie heeft meer overzicht in de meldingen en de voortgang hiervan. Ook heb je veel beter zicht op wat er in de gemeente speelt
  • Burger kan makkelijk een melding maken en wordt hiervan automatisch op de hoogte gehouden
  • Dubbele meldingen, handmatig werk en achterstallige afhandeling zijn verleden tijd
  • Doordat meldingen direct aan openbare objecten gekoppeld worden, kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen

Gemeente Woerden

Meldingen openbare ruimte zijn ook voor gemeente Woerden een nuttig signaal. Bijvoorbeeld als iets gemaakt moet worden of als er in de gemeente iets aan de hand is. Maar het aantal meldingen kan soms snel oplopen, met alle gevolgen van dien. Door in GeoWeb een meldingensysteem te configureren en dat direct aan het beheersysteem Obsurv te koppelen, heeft gemeente Woerden een werkproces ontwikkeld waarmee zij het overgrote deel van haar meldingen direct en digitaal afhandelt.

Meer informatie

Monique Pels, projectleider Meldingenregistratie bij gemeente Woerden: “Met dit systeem zal Woerden kunnen garanderen dat alle meldingen binnen 48 uur worden opgevolgd”. Lees het hele interview over hoe gemeente Woerden meldingen openbare ruimte afhandelt.