Koppelingen

GeoWeb kan (real-time) informatie uit andere systemen opvragen. Dit kan via een standaard feature hyperlink functionaliteit of via configureerbare workflow technologie (gebaseerd op Microsoft Workflow Foundation).

Bestaande koppelingen

Voorbeelden van bestaande koppelingen tussen GeoWeb en andere applicaties zijn SAP, FileNet, Decos JOIN, Liber, Sharepoint, Corsa, CBIS en Objectlive. Ook kent GeoWeb standaard een integratie met Google Maps en zijn er diverse aanvullende modules voor bijvoorbeeld het ontsluiten van de 360°-graden foto’s van Cyclomedia.

Praktijkvoorbeeld: koppeling GeoWeb en DMS

Meerdere waterschappen gebruiken GeoWeb om in het veld te schouwen. Voor de afhandeling van de schouwbrieven kan GeoWeb gekoppeld worden met een DMS, zoals bijvoorbeeld Decos JOIN of Corsa. Bij de constatering van schouwovertredingen worden vanuit GeoWeb brieven per perceeleigenaar gegenereerd die automatisch worden opgeslagen in het DMS. Voordat een brief wordt samengesteld, wordt eerst vanuit GeoWeb in het DMS een briefnummer opgehaald en verwerkt in de brief die vervolgens door GeoWeb wordt aangeboden aan het DMS.