Video: optimaal beheer van assets met monitoring en GeoWeb

Bruggen, wegen, tunnels, gebouwen. Aan assets (objecten) in de openbare ruimte stellen we hoge eisen. Ze moeten goed functioneren, onderhouden worden en veilig zijn. Klinkt logisch, toch? Maar als beheerder of eigenaar weet u dat hier veel bij komt kijken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er werkzaamheden zijn in de omgeving van een object? Of als u door gedateerde gegevens geen zicht heeft op de staat ervan?

Monitoren: zicht op uw objecten

Eén manier om uw objecten in de gaten te houden is via monitoring. Daarmee krijgt u als beheerder zicht op de staat ervan, zowel op de lange als korte termijn. Monitoring geeft antwoord op vragen als: Voldoen mijn objecten aan de verwachte levensduur? Moet er onderhoud worden gepleegd? Is er kans op schade?

Om deze vragen te beantwoorden, worden sensoren geplaatst óp het object. Zoals op de voegen van een gebouw. Met de meetgegevens die binnenkomen wordt het object in de gaten gehouden. Denk bijvoorbeeld aan bewegingen door invloeden van buitenaf, zoals het weer of werkzaamheden in de omgeving. Door op tijd te signaleren worden ongelukken en schade voorkomen. En kunt u het object optimaal beheren.

Project De Kiltunnel

Een voorbeeld van een Sweco-monitoringsproject is de Kiltunnel in Dordrecht. Daar zijn sensoren geplaatst om de tunnel voor, tijdens en na geplande werkzaamheden in de gaten te houden. Bekijk de video om te zien hoe monitoring wordt ingezet om de tunnel optimaal te beheren:

Data integreren en actie ondernemen

Naast het verzamelen van data is het belangrijk om uit de meetgegevens de juiste informatie te halen. Waardoor wordt een melding veroorzaakt? Wat ligt er nog meer in de omgeving? Welke actie moet worden ondernomen? Slim uw data combineren kan met behulp van de monitoringsextensie van GeoWeb. Deze tool maakt het mogelijk om de data die binnenkomt te analyseren en te integreren in werkprocessen.

Door de meetgegevens te koppelen aan geografische informatie, krijg u bovendien extra informatie tot uw beschikking. Denk bijvoorbeeld aan informatie over grondwaternetten die u kunt toevoegen aan de meetgegevens. En doordat u zelf aan het roer staat kunnen de signalen direct worden omgezet in actie. Zo kunt u risico’s en kosten besparen en het overzicht behouden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de monitoringsextensie? Of wilt u meer weten over GeoWeb in het algemeen? Neem contact op met Marcel Steenis of een van onze andere adviseurs. Zij kunnen u alles vertellen over de verdere mogelijkheden.