Home / Nieuws / PWN: actuele informatie en ondersteunende workflows

PWN: actuele informatie en ondersteunende workflows

Begin dit jaar heeft waterleidingbedrijf PWN ‘DW Operatie’ uitgerold.

DW Operatie is de naam van het met GeoWeb gebouwde systeem waarmee alle medewerkers van PWN toegang hebben tot dezelfde gegevens van het leidingnetwerk. Alle vaste gegevens over de assets, maar ook actuele informatie over storingen en afsluitingen, zijn daardoor snel en makkelijk beschikbaar. En dat is goed nieuws, zowel voor de interne afdelingen, als voor de externe klanten.

Dynamische informatie

Arnoud Schouten is werkzaam bij PWN als ‘asset engineer data/GIS-specialist’ en is nauw betrokken geweest bij de lancering van DW Operatie. “In DW Operatie zijn alle leidingen, aansluitingen, installaties en dergelijke opgenomen en wordt alles zichtbaar gemaakt op een topografische ondergrond”, legt hij uit. “Sinds kort kunnen we ook de dynamische informatie in DW Operatie beschikbaar maken. Als er projecten, onderbrekingen, storingen of spuiacties zijn, dan kan iedereen precies zien wat er aan de hand is en waar het zich afspeelt. Doordat er een koppeling is met de publieke website van PWN, worden externe klanten ook sneller geïnformeerd in geval van storingen of werkzaamheden.”

Workflows

Naast het raadplegen van informatie, biedt DW Operatie monteurs en andere medewerkers ook de mogelijkheid om zelf mutaties en storingen makkelijker in te voeren. Als een monteur bijvoorbeeld een lekkage ontdekt, dan kan hij deze zelf in de kaart op de juiste plek plaatsen. “Dat noemen we een ‘druppel’”, vertelt Arnoud. “Als anderen op die druppel klikken krijgen ze alle relevante gegevens over wat er aan de hand is.”

“Een bijkomend voordeel is dat we ook een aantal workflows hebben ontwikkeld”, voegt Arnoud eraan toe. “Als er in het systeem zo’n lekkage wordt ingevoerd, dan zoekt het systeem de afsluiters erbij die moeten worden afgesloten en ook welke brandkranen en eindgebruikers getroffen worden door de afsluiting. DW Operatie zorgt er voor dat deze informatie sneller voor de eindgebruikers beschikbaar is, waarmee de efficiëntie van de werkprocessen wordt verbeterd.”

Voordelen

Volgens Arnoud zal er de komende tijd zeker nog verder worden gewerkt aan uitbreiding en verbetering van DW Operatie. Maar hij is tevreden dat de organisatie nu al volop kan profiteren van een aantal nuttige voordelen die DW Operatie met zich meebrengt. “De performance van DW Operatie is een stuk beter ten opzichte van de vorige webviewer die wij gebruikten”, vertelt Arnoud. “Maar we zijn ook veel flexibeler in wat we de interne klant kunnen bieden, omdat veranderingen gemakkelijker doorgevoerd kunnen worden.

We hebben beter inzicht in de historie van gebeurtenissen en zullen dat gaan tonen met behulp van de timeslider in GeoWeb. En wat ook veel makkelijker is geworden, is het raadplegen van andere databronnen via webservices. In DW Operatie kunnen we bijvoorbeeld luchtfoto’s oproepen uit PDOK, maar ook kadastrale kaarten of de BGT of BAG. Medewerkers kunnen daardoor veel meer informatie uit verschillende openbare databronnen combineren.”

Ervaring

Het uitrollen van DW Operatie is een groot succes voor PWN. Maar het is ook een intensief proces geweest. En als Arnoud erop terugkijkt, dan denkt hij dat het misschien beter zou zijn geweest het proces in meerdere, kleine stappen op te delen. “In het kader van efficiëntie hebben wij geprobeerd allerlei zaken tegelijkertijd op te pakken”, realiseert hij zich. “Zo hebben we ook technische vernieuwingen gecombineerd met wijzigingen in de interne processen. Maar omdat die proceswijzigingen ingrijpend waren, heeft het de acceptatie en de adoptie van het nieuwe systeem aanvankelijk gecompliceerd.” Andere organisaties die een vergelijkbaar systeem willen ontwikkelen, raadt Arnoud dan ook aan om – waar mogelijk – de stappen in het uitrolproces meer uit elkaar te trekken.

Meer weten?

Vind je het voorbeeld van PWN interessant, en ben je ook op zoek naar slimme oplossingen met behulp van GeoWeb? Neem contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie of een (vrijblijvend) gesprek. Wij helpen je graag verder!

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36