Hand met aarde

Milieukundig vooronderzoek geautomatiseerd met GeoWeb

Bodemonderzoek is een essentieel onderdeel bij een goede en veilige ontwikkeling van onze leefomgeving. Maar het is ook kostbaar en arbeidsintensief. Daarom werkt Sweco voortdurend aan manieren om de efficiëntie rond de werkprocessen te verbeteren. Met GeoWeb is Sweco er nu in geslaagd het verplichte milieukundig vooronderzoek voor een belangrijk deel te automatiseren. Dit levert niet alleen een forse tijdsbesparing op, het zorgt ook voor meer consistentie en een hogere kwaliteit van de opgeleverde rapporten.

Milieukundig vooronderzoek

Met een bodemonderzoek worden de mogelijkheden en risico’s van de bodem in kaart gebracht. Provincies en gemeenten doen dit bijvoorbeeld voorafgaand aan het verlenen van een bouwvergunning, een milieuvergunning, of het veranderen van een bestemmingsplan. Ter voorbereiding van het daadwerkelijke bodemonderzoek is een milieukundig vooronderzoek verplicht. Hierbij wordt een groot aantal bronnen geraadpleegd, zoals het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), historische kaarten, kadastergegevens etc. “Het verzamelen en vergelijken van de data uit deze bronnen is altijd een erg arbeidsintensieve en repetitieve bezigheid geweest”, vertelt Stef Vorstermans, environmental consultant bij Sweco. “Vandaar dat we al langer rondliepen met het idee om een aantal stappen in dit proces te automatiseren.”

Workflow

Yannick Mijnheer is geo-adviseur bij Sweco en heeft samen met Stef Vorstermans de stappen van het milieukundig vooronderzoek verwerkt in een workflow in GeoWeb. “Het resultaat is een GeoWeb-toepassing geworden waar de bodemadviseurs van Sweco gebruik van maken”, legt Yannick uit. “Met die toepassing kun je voor een bepaalde locatie de data uit verschillende bronnen automatisch binnenhalen, naast elkaar tonen, en makkelijk analyseren. De workflow leidt de adviseur door een essentieel stappenproces wat ervoor zorgt dat hij alle verplichte bronnen behandelt.” Vervolgens maakt hij ‘gedwongen’ gebruik van de reporting-functie in GeoWeb die ervoor zorgt dat alles op consistente wijze verwerkt wordt in een rapport. De naam van de toepassing is AMBER, wat staat voor automatisch bodem elektronisch rapport.

Meer tijd om te adviseren

Vorstermans heeft veel van dit soort vooronderzoeken voorbij zien komen. Hij weet dus ook hoe arbeidsintensief het kan zijn om tabellen in te vullen, kaarten en afbeeldingen op te maken, en rapporttemplates handmatig te vullen, vaak door gegevens te knippen en te plakken. “De adviseur moet zich zoveel mogelijk bezighouden met adviseren”, vindt hij. “Daarom zijn we blij met alle herhalende werkzaamheden die ons uit handen genomen kunnen worden.”

De GeoWeb-workflow in AMBER zorgt er ook voor dat de adviseur bij de verschillende relevante bronnen vragen krijgt voorgelegd over eventuele verdachte omstandigheden. “Als er bijvoorbeeld een ongebruikelijke ophoging tevoorschijn komt uit het AHN, dan word je als adviseur gevraagd daar een beoordeling bij te geven”, vertelt Yannick Mijnheer.

“Door middel van de reporting-functie in GeoWeb worden alle opmerkingen en conclusies automatisch opgenomen in het standaardrapport, dat vervolgens nog wel door de bodemadviseur moet worden beoordeeld en afgemaakt.” “De adviseur blijft inderdaad aan zet”, benadrukt ook Stef Vorstermans. “We automatiseren waar het kan, maar we blijven ook continu zoeken naar de beste balans tussen automatiseren en adviseren. Eén ding is zeker, dankzij AMBER hebben we meer tijd voor die inhoudelijke advisering. En dat komt de kwaliteit, consistentie, en begrijpelijkheid van onze opgeleverde onderzoeksrapporten ten goede.”

Werkprocessen vereenvoudigen

Het spreekt bijna vanzelf dat AMBER opvolging zal krijgen. Er zijn veel aanverwante werkprocessen die, net als het milieukundig vooronderzoek, veel stappen bevatten die kunnen worden geautomatiseerd. Te denken valt aan milieueffectrapportages, ruimtelijke verkenningen, energieadviezen, en natuurlijk de bodemonderzoeken zelf. “Ook als organisaties op ander gebied werkprocessen hebben die enigszins lijken op het proces rond het milieukundig vooronderzoek, dan kunnen ze daarmee bij Sweco terecht”, zegt Yannick Mijnheer. “Met AMBER hebben we immers opnieuw aangetoond dat je met GeoWeb behoorlijk complexe processen aanzienlijk kunt vereenvoudigen.”

Meer weten?

Heeft jouw organisatie ook te maken met omgevingsonderzoeksvraagstukken en wil je meer weten over wat Sweco voor je kan betekenen? Neem contact op met Stef Vorstermans (+31 88 811 51 46, [email protected]) of een van de andere environmental consultants.

Heb je een ander werkproces dat je graag wilt optimaliseren door middel van geautomatiseerde workflows, neem dan contact op met Yannick Mijnheer (+31 88 8115655, [email protected]) . Hij kan je meer vertellen over de mogelijkheden die GeoWeob te bieden heeft.