BIJ12-faunaschade-automatische-kaartvervaardiging

BIJ12: “met de automatische kaartvervaardiging hebben wij er geen omkijken meer naar”

Binnenkort gaat BIJ12 over op een nieuw administratief systeem voor het afhandelen van faunaschade. Omdat het oude systeem niet meer voldeed, heeft Sweco in afwachting van het nieuwe systeem een tussenoplossing gerealiseerd. Hiermee zijn in de afgelopen twee jaar bijna 25.000 kaarten automatisch vervaardigd, die een belangrijke rol gespeeld hebben bij het bepalen van schade aan gewassen. Thijs Janssens, coördinator Faunazaken bij BIJ12: “Het probleem was zo acuut dat we niet konden wachten op een nieuw systeem. Dat wilden we direct oplossen”.

BIJ12

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor alle provincies vanuit verschillende units, waaronder Faunazaken. Elk jaar ontstaat er schade bij boeren door in het wild levende dieren. Het gaat vaak om schade aan gewassen, veroorzaakt door met name ganzen, dassen, wilde zwijnen en mezen. “Zangvogels pikken bijvoorbeeld in appels en peren en die zijn dan niet meer verkoopbaar”, vertelt Janssens. Provincies zijn bij faunaschade verantwoordelijk voor het verlenen van een tegemoetkoming aan boeren. BIJ12 voert deze regeling uit in opdracht van de provincies en laat de faunaschade taxeren door twee taxatiebureaus.

Automatische kaartvervaardiging

De taxatiebureaus en de taxateurs hadden dringend behoefte aan betere en meer gedetailleerde kaarten. De kaarten die voorheen beschikbaar waren, hadden te weinig detail en het schaalniveau was onvoldoende. Daarom was het voor de taxateurs lastig om zich in het veld goed te kunnen oriënteren en de schade te registreren. “Sweco heeft ons geweldig geholpen aan nieuw kaartmateriaal. Door de juiste technieken met elkaar te combineren, werden de kaarten bovendien volledig automatisch vervaardigd. Meestal ging het om meerdere kaartbladen (1:5000) per bedrijf. Wij hadden er geen omkijken meer naar. Per jaar hebben wij circa 5000 dossiers, die gemiddeld twee kaarten bevatten. In totaal ging het dus om ruim 10.000 kaarten per jaar, die automatisch voor ons gegenereerd werden”.

Met behulp van de automatische kaartvervaardiging konden de taxateurs hun werk beter uitvoeren. De kaarten werden als pdf-bestand naar de taxateurs gestuurd. Zij konden de kaarten vervolgens zelf printen en meenemen. “De taxateurs waren erg blij met deze oplossing. Daarbij zagen de kaarten er ook heel goed uit. Er was goed nagedacht over zowel de techniek als over de layout”, zegt Janssens.

BIJ12-faunaschade-automatische-kaartvervaardiging

Schade beoordelen met de GeoWeb-viewer

Naast de automatische kaartvervaardiging maakte BIJ12 de afgelopen twee jaar gebruik van een GeoWeb Viewer om de faunaschade te beoordelen en datavragen te beantwoorden. “Door verschillende kaartlagen over elkaar heen te leggen, kun je bijvoorbeeld heel duidelijk aangeven wat de schade in een bepaald jaar in een bepaald gebied is geweest. Daarnaast konden we eenvoudig op dossiernummer zoeken en waren direct alle gegevens beschikbaar”.

“Op deze manier konden we de schade en de tegemoetkoming beter beoordelen dan voorheen. In Friesland liggen percelen soms in verschillende soorten gebieden, bijvoorbeeld in Natura 2000 gebieden of in ganzenfoerageergebieden. De hoogte van de tegemoetkoming bij faunaschade is afhankelijk van in welk gebied het perceel precies ligt. Om dit op een goede manier te kunnen beoordelen, hebben wij geo-informatie nodig. Met de GeoWeb-viewer konden wij dit goed in beeld brengen”.

Een succesverhaal

De tussenoplossing voor BIJ12 was met enerzijds de automatische kaartvervaardiging en anderzijds de GeoWeb-viewer dus tweeledig. Met het nieuwe systeem van BIJ12 – Mijn Faunazaken – vervalt binnenkort de tussenoplossing van Sweco. Vanaf dat moment gaat de correspondentie volledig digitaal verlopen en gaan de taxatiebureaus de kaartvervaardiging ook zelf organiseren.

“Het ging echt om een tijdelijke oplossing”, geeft Janssens aan. “Maar die tijdelijke oplossing heeft ons snel en efficiënt uit de brand geholpen. Het was echt een succesverhaal. Ik vond het vooral prettig dat we met élkaar het probleem hebben opgelost, er waren korte lijntjes. In de toekomst zou ik zeker weer gebruik maken van de inventiviteit en de vernuftigheid van Sweco”.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze oplossing? Tijdens de Geobuzz op 19 en 20 november 2019 geeft Sweco een presentatie over de automatische kaartvervaardiging bij BIJ12. Of ben je benieuwd of wij jou ook kunnen helpen met het snel en efficiënt operationaliseren van geo-data? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.