SSC De Kempen

Shared Service Center De Kempen kiest voor GeoWeb en dg DIALOG BGT

Alle applicaties binnen het geo-domein in één keer vervangen, dat gebeurt niet vaak. Het Shared Service Center SSC De Kempen is een samenwerking van 5 Brabantse gemeenten. Zij delen onder andere kennis en kunde met elkaar over automatisering, informatisering en gegevensbeheer. In dit samenwerkingsverband namen zij ook de software voor het volledige geo-domein onder de loep. De Kempen koos voor Sweco om te voorzien in de BGT-software met dg DIALOG BGT en de viewer GeoWeb en ArcGIS platform. In nauwe samenwerking met GouwIT voor de BAG, BRK en Wkpb. Een mooie samenwerking voor een bijzondere opdracht.

Shared Service Center: samenwerking tussen 5 gemeenten

Het Shared Service Center (SSC) De Kempen is een samenwerking tussen de Brabantse gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot. Vijf kleinere gemeenten, maar bij elkaar gaat het om een groot en divers gebied met zo’n 90.000 inwoners. Het SSC zorgt ervoor dat de gemeenten onder andere de ICT-dienstverlening en de digitale dienstverlening gezamenlijk kunnen verbeteren. Ook voor de geografische informatievoorziening werken de gemeenten nauw samen.

Alle applicaties in één keer over

Voor de BAG, BGT, Wkpb, BRK en de geo-viewer zocht SSC De Kempen nieuwe applicaties. Kortom: de volledige ICT-omgeving binnen het geo-domein van de gemeenten ging op de schop. Het SSC was daarbij op zoek naar een partner die het volledige gevraagde productportfolio kon bieden. Een partner die óók kon anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen in het geo-domein.

Sweco’s visie op de werking van geo-informatie in de gemeentelijke informatiehuishouding sprak SSC De Kempen hierbij aan. We kijken naar wat een organisatie graag wil bereiken en hoe zij haar eigen positie daarin ziet. In samenwerking met GouwIT gaat Sweco SSC De Kempen van alle software voorzien. Hierbij hoort ook de intensieve begeleiding tijdens de transitieperiode, dus het onderhoud en de ondersteuning tijdens de gehele overgang.

GeoWeb

In Nederland gebruiken al meer dan 130 organisaties GeoWeb. GeoWeb wordt vaak ingezet als organisatiebrede viewer en staat daarmee centraal in de informatievoorziening van een organisatie. De viewer kan zo worden ingericht dat een gebruiker op het juiste moment over de juiste functionaliteiten en data kan beschikken. Daarmee is GeoWeb een vraaggerichte applicatie, die zich aanpast aan het werkproces binnen een organisatie.

SSC De Kempen zocht naar een integrale viewer, die voldoet aan de laatste technische ontwikkelingen en die de verschillende basisregistraties kan ontsluiten. Daarnaast moest de viewer een breder maatschappelijk gebruik kunnen faciliteren, zoals meldingen openbare ruimte en de energiestrategie. Verder zocht het SSC een stabiel, eenvoudig te bedienen en gebruiksvriendelijk pakket. GeoWeb sluit hier goed op aan en voldoet aan de wensen van de eindgebruikers.

Meer informatie

Wil je meer weten over GeoWeb, dg DIALOG BGT of over het project bij SSC De Kempen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag alles over de voordelen van onze software voor jouw organisatie.