Home / Nieuws / GeoWeb Gebruikersdag 2021: de nieuwe modules zijn klaar voor gebruik!

GeoWeb Gebruikersdag 2021: de nieuwe modules zijn klaar voor gebruik!

Bij een fysieke GeoWeb Gebruikersdag onder de huidige winterse omstandigheden zou een deel van de deelnemers te laat of misschien helemaal niet zijn aangekomen. Helaas was er online ook even een haperende start, maar daarna kon een groot deel van het programma toch plaatsvinden. En dat was maar goed ook, want er was veel te vertellen! Nieuwe GeoWeb Modules kwamen uitgebreid ter sprake in deepdive sessies met live demo’s. En in de aansprekende praktijkcases werd duidelijk tot wat voor baanbrekende en concrete oplossingen het nieuwe GeoWeb kan leiden. Toen tegen het einde van het programma de techniek ons in de steek liet, was de conclusie dan ook al lang duidelijk: de nieuwe GeoWeb Modules zijn klaar voor gebruik!

Introductie

Waar staan we met GeoWeb? En waar gaan we naartoe? Met deze vragen openden René Colijn (Esri Nederland) en Marcel Steenis (Sweco) de GeoWeb Gebruikersdag. Kort legden zij uit hoe momenteel de GeoWeb HTML5-viewer en de nieuwe GeoWeb Viewer probleemloos naast elkaar bestaan. Voor een belangrijk deel overlappen de viewers dezelfde functies. En waar dat nog niet het geval is, zal een groot deel van de missende HTML5-functionaliteit nog worden toegevoegd aan de nieuwe GeoWeb Viewer. Tegelijkertijd maakten zij duidelijk dat er aan de nieuwe GeoWeb Viewer voortdurend nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd die in de HTML5-viewer niet toegevoegd worden, zoals 3D en het tonen van meerdere viewers binnen één omgeving. Na een beknopte toelichting op de nauwe samenhang tussen de verschillende viewers en de functionele modules, en een korte blik op de nabije toekomst, was het tijd voor een kijkje in de praktijk.  

App voor storings- en onderhoudsprocessen

De eerste praktijkcase werd verzorgd door twee nauw samenwerkende drinkwaterbedrijven uit het noorden van het land. Gusta Hofstee, GIS specialist bij Drinkwaterbedrijf Groningen, en Robert Jan Dijkhuizen, Functioneel Applicatiebeheerder bij het Drentse WMD Water, lieten vol enthousiasme zien hoe zij, met behulp van alle nieuwe GeoWeb Modules, één gezamenlijke GIS-oplossing ontwikkelden. Storingen, onderhoud, afsluitingen, nieuwe aanleg van leidingen, werkplanning, veel  vraagstukken waar een drinkwaterbedrijf mee te maken krijgt, worden nu snel en efficiënt ondersteund met actuele GIS-informatie. In een tweetal demo’s lieten zij zien hoe dit er in de praktijk uitziet en hoe zij met een smart link moeiteloos schakelen tussen de module Mobile en de Field service-applicatie (Microsoft Dynamics).

Afvalwaterprognoses met FlowTraffic

John Driessen en Nino de Maat tonen FlowTraffic

De tweede praktijkcase ging ook over water. Aan de hand van de toekomstige stadsuitbreiding voor Almere werd geschetst hoe gemeenten en waterschappen belang hebben bij een zo nauwkeurig mogelijke afvalwaterprognose. Sweco-adviseurs John Driessen en Nino de Maat gaven samen met Kees Kooij, adviseur bij Deltares, een kijkje in FlowTraffic. FlowTraffic is een interactieve GeoWeb-applicatie waarmee op een snelle en inzichtelijke wijze de knelpunten in de afvalwaterketen te detecteren zijn en verschillende scenario’s kunnen worden verwerkt. FlowTraffic is gekoppeld met open data en Wanda, de hydraulische rekensoftware van Deltares. De live demo waarbij met speels gemak verschillende toekomstscenario’s voor Almere werden berekend en getoond, was bijzonder inspirerend.

Deepdive sessies nieuwe modules

Marina Bösche en Yannick Mijnheer presenteren

Naast de praktijkcases, waren er twee deepdive sessies waarbij adviseurs van Esri Nederland en Sweco gedetailleerd ingingen op de nieuwe mogelijkheden van een aantal GeoWeb modules. Als eerste kwam de module Mobile aan de orde. Erik Kuipers (Esri Nederland), liet zien hoe hij met gebruik van Workflow binnen Mobile verschillende werkprocessen kon automatiseren, koppelingen kon leggen met externe systemen en wat voor tips en tricks hij daarbij in de aanbieding had. De tweede deepdive ging over de GeoWeb Viewer. Marina Bösche (Esri Nederland) en Yannick Mijnheer (Sweco) gingen nader in op zowel de migratie van de HTML5-viewer als de vele nieuwe ontwikkelingen, waaronder 3D, de flexibiliteit van de lay-out, dynamische grafieken en nieuwe swipe-functie. Helaas traden er tijdens deze sessie technische storingen op.

Drew Millen: Road ahead

De Gebruikersdag werd afgesloten met een videoboodschap, waarin Drew Millen (CTO, VertiGIS North America Ltd.) toelichting gaf op de nieuwe ontwikkelingen en de Roadmap. Enkele highlights voor 2021:

 • Een nieuwe Module: Search
 • In de Module Viewer komt data linking functionaliteit beschikbaar, om relaties te kunnen leggen. Ook komen er veel andere nieuwe functies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de ‘Swipe-functie’
 • Workflow technologie komt beschikbaar voor gebruik in ArcGIS Pro
 • Modules worden direct beschikbaar gemaakt in de Web AppBuilder in ArcGIS online en later ook in de Experience Builder in ArcGIS Online

Opnames presentaties beschikbaar

Alle presentaties zijn opgenomen en deelnemers hebben deze ontvangen, om deze op het gemak terug te kijken.

 1. Opening en Ontwikkelingen: waar staan we nu?
  René Colijn (Esri Nederland) en Marcel Steenis (Sweco)
 2. Klantcase – Distributietool: app voor storings- en onderhoudprocessen bij twee drinkwaterbedrijven
  Robert Jan Dijkhuizen (WMD Drinkwater) en Gusta Hofstee (Waterbedrijf Groningen)3.
 3. Deep dive – Werkprocessen gemakkelijk automatiseren met de modules Mobile en Workflow
  Erik Kuipers (Esri Nederland) en Kees Baake (Sweco)
 4. Klantcase – FlowTraffic: GeoWeb als verbindend platform voor afvalwaterprognoses
  John Driessen en Nino de Maat (Sweco)
 5. Deep dive – GeoWeb Viewer: wat is nieuw?
  Marina Bösche (Esri Nederland) en Yannick Mijnheer (Sweco)
 6. Road ahead
  Drew Millen (VertiGIS North America Ltd.)

Meer informatie

Wil je meer weten over GeoWeb of over de onderwerpen die tijdens de GeoWeb Gebruikersdag aan bod zijn gekomen? Je kunt contact opnemen met René Colijn (Esri Nederland) of Marcel Steenis (Sweco).

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05