Home / Nieuws / Waterschap De Dommel: data op orde met GeoWeb
Bron foto: De Dommel (Facebook)

Waterschap De Dommel: data op orde met GeoWeb

Wist je dat in het werkgebied van waterschap De Dommel ruim 1500 stuwen en 16000 duikers te vinden zijn? Dat betekent dat het registreren van deze objecten voor het waterschap een omvangrijke en belangrijke taak is. Sinds enige tijd zet de organisatie hiervoor GeoWeb in. In GeoWeb is het hele proces ondergebracht: van intekenen, via controleren tot het goedkeuren aan toe.

Vanuit De Dommel wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt door een centraal projectteam waarvan onder andere GIS-adviseur Marlies van Loenhout, en bedrijfskundige Aly Hiemstra deel uitmaken: “Met GeoWeb brengen we niet alleen onze data op orde, we realiseren ook een gestandaardiseerde manier van werken met data.”

Data op orde

“Het begon twee jaar geleden met ons project ‘Geodata op orde’”, vertelt Hiemstra. “We hadden toen de situatie dat verschillende afdelingen objecten op hun eigen manier definieerden en registreerden. Zo kon het voorkomen dat één afdeling een stuw wel in de database had staan en een andere afdeling niet. Of dat dezelfde stuw op verschillende plekken in de organisatie geregistreerd stond met verschillende waarden. Als je bij hoogwater snel en exact de capaciteit moet bepalen, dan kun je je voorstellen dat dat tot problemen leidt.”

Stuwen en duikers

Om de geo-informatie rond het primaire proces van het watersysteem te verbeteren kreeg Sweco in 2016 opdracht om de registratie van stuwen in GeoWeb te realiseren. Het gehele proces van het intekenen tot het goedkeuren van de objecten werd in GeoWeb beschikbaar gemaakt. Alle medewerkers die bij deze procesketen betrokken zijn, kunnen nu vanuit dezelfde kaart denken en werken. Men was enthousiast over het gebruik van GeoWeb hierbij en dit heeft ertoe geleid dat Sweco kortgeleden ook voor de duikers in het werkgebied een registratiemodel mocht opzetten. Uiteraard werd deze registratie geïntegreerd in de bestaande GeoWeb-site. Deze vernieuwde site (voor stuwen én duikers) gaat begin februari 2018 in productie.

Gestandaardiseerde werkwijze

“Dat stuwen en duikers nu allemaal op dezelfde manier worden ingetekend is een groot voordeel voor onze organisatie”, licht Hiemstra toe. “Maar wat ook een enorm pluspunt is voor ons, is dat het hele werkproces mee gestroomlijnd wordt door het gebruik van GeoWeb. Doordat iedereen geacht wordt in te loggen vanuit zijn eigen rol, krijgt iedereen meteen de verplichte velden en openstaande acties te zien die bij die rol horen. Het gebruik van GeoWeb standaardiseert dus onze manier van werken met data. Het is daarnaast ook heel duidelijk en transparant wáár in een keten een registratie zich bevindt en wie er aan zet is om deze een stap verder in de keten te brengen.”

Complex proces

“Natuurlijk was het een flinke uitdaging om het gehele proces goed in kaart te brengen. Al bij al gaat het om een behoorlijk complex proces waarin vele verschillende stappen en afslagen te nemen zijn. Iedereen had er last van dat onze data niet op orde was. Het is dan ook verheugend om te zien dat de data steeds meer op orde komen en dat de verschillende medewerkers die bij het proces betrokken zijn, kunnen werken in een procesmatige volgorde zonder elkaar daarbij in de weg te zitten.”

Toekomst

Het toekomstbeeld van waterschap de Dommel is dat er nog meer kunstwerkenregistraties via deze GeoWeb-site gaan lopen. “Belangrijk daarbij is om te blijven beseffen dat het iedere keer weer gaat om een verandering van een decentrale naar een meer centrale werkwijze”, legt Hiemstra uit. “Het werkt dan ook alleen maar als je heel brede betrokkenheid en draagvlak hebt vanuit de organisatie. Anders loop je het risico dat een bepaalde afdeling toch de voor haar vitale gegevens mist, en dat zij weer met hun eigen registratie gaan werken.”

Meer weten?

De case van De Dommel is opnieuw een voorbeeld van hoe GeoWeb organisaties ondersteunt om geodata op orde te krijgen, te benutten en te delen. Daarnaast leent GeoWeb zich ook uitstekend om werkprocessen aan elkaar te koppelen en inzichtelijk te maken. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs!

(Foto: De Dommel Facebook)

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36