Home / Nieuws / Rijkswaterstaat lokaliseert afval uit containers in Waddenzee met behulp van LIS

Rijkswaterstaat lokaliseert afval uit containers in Waddenzee met behulp van LIS

Het onderwerp domineert al een tijd het nieuws: ter hoogte van het Duitse eiland Borkum verloor het schip MSC Zoe tijdens stormachtig weer ongeveer 270 containers. Een deel van de lading kwam vanaf de Noordzee terecht in de Waddenzee. Als waterbeheerder van dit natuurgebied laat Rijkswaterstaat een aantal platen in de Waddenzee schoonmaken. De Kustwacht en Rijkswaterstaat (RWS) voeren inspectievluchten uit over de Noord- en Waddenzee, om vanuit de lucht de verspreiding van het afval in kaart te brengen. Nauwkeurig waarnemen en adequaat kunnen handelen is in dit soort situaties een must. Dit doet RWS onder andere met behulp van LIS, een GeoWeb-toepassing voor het uitvoeren van luchtinspecties.

Wat is het Luchtsurveillance Informatie Systeem?

Eén van de manieren om toezicht te houden op een areaal is vanuit de lucht. Sinds eind 2017 gebruikt Rijkswaterstaat voor dit toezicht het Luchtsurveillance Informatie Systeem (LIS). Dit is een GeoWeb-toepassing die RWS helpt bij het voorbereiden en uitvoeren van luchtinspecties. Geautomatiseerd en digitaal werken levert Rijkswaterstaat veel extra kwaliteit op. Op landelijk niveau maakt RWS in samenwerking met waterschappen bijna wekelijks een inspectievlucht.

Inspecteren boven de Waddenzee

Tijdens de inspectievluchten van Rijkswaterstaat Noord-Nederland wordt met behulp van LIS een algemeen beeld gemaakt van de verspreiding van het afval. Het gaat om de aangespoelde lading uit de containers langs de kust en in moeilijk bereikbare gebieden zoals kwelders en de uithoeken van de Waddeneilanden. Hiervan worden ook gegevens zoals de locatie, foto’s en bevindingen in de vorm van Ad-Hoc waarnemingsrapporten direct gedeeld met de dienstdoende Officieren Van Dienst (OVD).

Na deze bevindingen kan heel adequaat en snel worden gereageerd op verdachte of gevaarlijke situaties. En kan worden bepaald waar de opruiming gecoördineerd moet worden ingezet. De inzet van LIS is bij deze zoekacties zeer positief gebleken.


Waarneming vastgelegd in LIS

Meer informatie

Wilt je meer weten over de RWS Applicatie LIS? Neem dan contact op met de Peter Roumen, Senior Adviseur Handhaving RWS Zuid-Nederland.

Wil je meer weten over deze GeoWeb toepassing? Neem dan contact op met Kirsten Culp, projectleider bij Sweco.

Meer informatie over de rol van Rijkswaterstaat (en partners) bij het opruimen van het afval, veroorzaakt door de aangespoelde lading uit de containers vind je op de website van Rijkswaterstaat.

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05