Drinkwaterbedrijf PWN en Sweco intensiveren hun samenwerking

PWN heeft de doelstelling een transparante, duurzame en innovatieve onderneming te zijn. En omdat de inzet van GIS-informatiesystemen hier al meerdere jaren een duidelijke bijdrage aan levert, werd begin dit jaar besloten de weg vrij te maken voor verdere uitbreiding, kwaliteitsverbetering en innovatie van het GIS-landschap. Na een uitgebreide aanbesteding is besloten een GIS-team te formeren waarin medewerkers van PWN en Sweco zeer nauw samenwerken. “En dat leidt niet alleen tot een prettige werksfeer, het levert ook bijzonder goede resultaten op”, vertelt Mauk Weijers, product owner GIS bij PWN.

Onmisbaar

Begin 2018 introduceerde PWN (onder de naam ‘DW Operatie’) een op GeoWeb gebaseerd systeem waarmee alle medewerkers van PWN toegang kregen tot dezelfde gegevens van het leidingnetwerk. Zowel data over de assets (leidingen, afsluiters, transportleidingen enz.), als actuele informatie over storingen en afsluitingen werden daarmee voor de hele organisatie beschikbaar.

“Eigenlijk is GIS-informatie een onmisbaar onderdeel geworden van onze werkprocessen”, merkt Mauk op. “Dankzij onze GIS-systemen kunnen we snel handelen bij storingen of werkzaamheden. Als we bijvoorbeeld een lekkage of storing invoeren via de kaart, dan wordt die informatie via workflows meteen doorgezet in verschillende andere systemen. Zo kunnen onze monteurs direct de juiste afsluiters lokaliseren en zorgen dat het juiste deel van de waterleiding wordt afgesloten. Maar dezelfde data wordt bijvoorbeeld ook doorgezet naar de publieke PWN-website, zodat klanten kunnen zien waar en waarom er tijdelijk geen water kan worden geleverd.”

Natuur

Voor de drinkwatervoorziening leidt dit tot een snellere dienstverlening en meer duidelijkheid naar de klant toe. Maar ook bij de andere taken van PWN, het beheer van de natuur en de waterwingebieden, speelt geo-informatie een steeds grotere rol. “Het gaat om behoorlijk grote duingebieden waar onder andere met infiltratie drinkwater wordt gewonnen”, vertelt Mauk. “Dus je kunt je voorstellen dat je daar goed overzicht moet houden. Bijvoorbeeld op het maaien van het gras rondom de waterputten, maar ook het onderhoud van bomen, wandelpaden, parkeerplaatsen en dergelijke. De informatie over die objecten en de bijbehorende werkzaamheden willen we ook steeds beter onderbrengen in onze GIS-systemen.”

Waterwingebied

Overlast verminderen

Soms zijn er nieuwe praktische oplossingen waarvoor het GIS-systeem moet worden aangepast. Mauk geeft een voorbeeld: “Als er werkzaamheden worden uitgevoerd, dan moeten wij de watertoevoer tijdelijk onderbreken. Tot nu toe gebeurt dat meestal op basis van de vaste afsluiters, die allemaal in het systeem zijn ingevoerd. Maar steeds vaker werken we ook met tijdelijke, dynamische oplossingen die niet in het systeem staan. Bijvoorbeeld ballonnen met perslucht die we heel lokaal kunnen plaatsen rond de plek waar gewerkt wordt. Zo hoeven we niet meteen een straat of meerdere straten af te sluiten. Dit soort tijdelijke maatregelen willen we ook in het systeem kunnen invoeren.”

Om de overlast van werkzaamheden verder te verminderen zijn er ook steeds meer gemeentelijke initiatieven waarbij verschillende netbeheerders (telecom, elektra etc.) betrokken worden. “Hoe beter de afstemming tussen netbeheerders, hoe minder overlast bij werkzaamheden”, vindt ook Mauk. “Maar om tot een goede samenwerking te komen heb je data nodig. Dus ook daar richten wij onze GIS-systemen steeds beter op in, zodat we steeds beter uitwisselbare GIS-data kunnen aanleveren en verwerken.”

Gecombineerde teams

Aanpassingen en verbeteringen in de GIS-systemen worden gerealiseerd door het GIS-team waarin medewerkers van zowel PWN als Sweco samen optrekken. “We zijn nog maar sinds mei van dit jaar op deze manier bezig”, legt Mauk uit, “maar we zijn nu al erg tevreden over de voortgang en de resultaten. Onze PWN-collega’s beschikken over alle vereiste organisatiekennis, terwijl de Sweco-teamleden hun GIS-expertise kunnen inbrengen. Daarnaast kunnen zij de focus houden op alle nieuwe ontwikkelingen en technische mogelijkheden die op ons afkomen.”

“Het werken in gecombineerde teams van interne en externe medewerkers levert veel op voor PWN”, voegt Mauk eraan toe. “Het geeft een interessante wisselwerking en we merken dat het leidt tot goede ideeën en vernieuwing. En dat is goed nieuws voor iedere organisatie die gelooft in vernieuwing. Dus ook voor PWN. Want we willen niet alleen goed zijn, we willen ook goed blijven.”

Meer weten?

Vindt u het verhaal van PWN interessant, en bent u ook op zoek naar slimme oplossingen met behulp van GeoWeb? Neem contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie of een (vrijblijvend) gesprek. Wij helpen u graag verder!