Home / Nieuws / Haarlemmermeer: “Datasets combineren in kaarten leidt tot inzicht en samenwerking”
luchtfoto omgeving Schiphol

Haarlemmermeer: “Datasets combineren in kaarten leidt tot inzicht en samenwerking”

Meer informatie beschikbaar maken voor burgers en medewerkers door middel van geografische kaarten. En borging van het beheer van GeoWeb en ArcGIS. Dat waren de opgaven voor Erik Vos, toen hij in juni 2018 bij gemeente Haarlemmermeer het project ‘Geoloket’ onder zijn hoede nam. Nu, anderhalf jaar later, is het project succesvol afgesloten en zijn de taken van het project Geoloket ondergebracht in de lijnorganisatie. Een goed moment om terug te blikken.

Geen resources

Vlak voordat Erik Vos zijn taak als projectleider begon, was bij de gemeente Haarlemmermeer GeoWeb in gebruik genomen. “We hadden een mooie tool. En we hadden een aantal kaartviews, overgezet vanuit onze oude geo-viewer”, vertelt Erik. “Maar verder hadden we niet zo veel. Daarmee was onze grootste uitdaging: Hoe komen we aan de resources om een goed beheer van GeoWeb en ArcGIS te garanderen? En in het verlengde daarvan: Hoe komen we aan capaciteit om nieuwe, interactieve kaarten te ontwikkelen met behulp van GeoWeb?”

Gelukkig kwam er snel steun vanuit het gemeentebrede programma ‘Digitale dienstverlening’. Het gebruik van themakaarten en het visueel aanbieden van data aan inwoners van Haarlemmermeer, paste goed bij de doelstelling van dat traject. ‘Méér op de kaart’, zo luidde vanaf dat moment de primaire ambitie.

Van projectteam naar Geoloket

Gedurende anderhalf jaar kreeg Erik de gelegenheid een aantal mensen in te huren om in een projectteam te werken aan de inrichting van het Geoloket. Een kleine, flexibele afdeling die nieuwe themakaarten zou ontwikkelen én het beheer van GeoWeb en ArcGIS kon verzorgen. “Sweco leverde een belangrijk deel van de gevraagde menskracht en expertise, en zo kregen we gedurende die tijd ook een eerste beeld van hoeveel menskracht er nou nodig is om zo’n Geoloket draaiende te houden”, aldus Erik.

“En dat is een belangrijke vraag”, weet Erik, “want tegelijkertijd met de overstap naar het nieuwe GeoWeb, kreeg Haarlemmermeer ook ArcGIS Server erbij en – voor de inwinning –ArcGIS Pro. Dat zijn mooie oplossingen, die ook de nodige kennis en onderhoud vergen.” Sinds begin 2020 beschikt de gemeente over twee GIS-specialisten en een product owner die de hierboven beschreven taken op zich hebben genomen. En daarmee lijkt het beheer, voorlopig, adequaat te zijn ingebed in de lijnorganisatie.

Publiekskaarten

Terwijl de organisatie van het Geoloket vorm begon te krijgen, werkten de projectleden gelijktijdig aan het ontwikkelen van nieuwe, publieke themakaarten. Daarbij was een belangrijke eerste vraag: Waar worden onze inwoners nou blij van? Waar is behoefte aan? Erik: “We hebben dat op verschillende manieren onderzocht en al snel werd duidelijk dat er veel vraag was naar informatie over de werkzaamheden die de gemeente uitvoert, vooral waar het gaat om groenvoorziening en wegen. Dat heeft onder andere geleid tot de werkzaamhedenkaart. Daarin zijn de gemeentelijke werkzaamheden en projecten opgenomen die tot en met 2035 zijn ingepland.”

Andere themakaarten die beschikbaar zijn gekomen zijn onder andere de strooiroutekaart, de veel bezochte parkeerzonekaart, en – ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen – de kaart met stemuitslagen per wijk en per stembureau. Kaarten die nog in de planning staan, gaan onder andere over de verspreiding van de eikenprocessierups en de grootscheepse verbouwing van het centrum van Hoofddorp.

Nieuwe inzichten

Over het algemeen is Erik tevreden met de kaarten die nu op de website beschikbaar zijn gesteld voor de buitenwereld. “Maar veel meerwaarde ontstaat ook op het moment dat wij verschillende datasets samenvoegen”, benadrukt hij. “Intern heeft de gemeente bijvoorbeeld een kaart in gebruik waarop de locaties van opgerolde hennepkwekerijen op de kaart worden gecombineerd met de locaties van meldingen drugsoverlast in de openbare ruimte. Door het verband tussen die twee datasets te analyseren, willen we onderzoeken of je ook voorspellingen voor de toekomst kunt doen.”

Een ander voorbeeld van het combineren van datasets is de energietransitiekaart van Haarlemmermeer. Daarop is in kaartlagen aangegeven welke wijk in welk jaar met welke energiebesparende oplossingen komt als onderdeel van de landelijk verplichte energietransitie.

Meer samenwerking

“Het interessante aan dit soort samengestelde kaarten is dat het bijna automatisch tot meer samenwerking leidt”, vertelt Erik. “Zo zijn we momenteel bezig een interne projectenkaart te maken. Niet van één afdeling, maar van alle afdelingen binnen de gemeente. En zo kunnen er ineens allerlei nieuwe verbanden worden gelegd. Het is een vorm van samenwerking die we eigenlijk nog niet eerder hebben gehad. Daarmee wordt GeoWeb ineens ook een soort samenwerkingstool.”

Intussen heeft Haarlemmermeer een kaartlagencatalogus beschikbaar met zo’n 100 kaartlagen. Medewerkers kunnen die combineren met de topografische basiskaart van de gemeente, en zo elk hun eigen kaart creëren. Deze kaarten kunnen ze vervolgens ook weer in GeoWeb opslaan, om er een volgende keer weer verder mee te werken. “Ook dit is een voorbeeld van samenwerken”, vindt Erik. “Want op deze manier delen afdelingen hun datasets, zodat andere collega’s die weer kunnen toepassen en combineren voor hun eigen werk.”

Meer weten?

Heb jij te maken met vergelijkbare uitdagingen als Haarlemmermeer? En ben je benieuwd op welke manier GeoWeb de digitale dienstverlening in jouw organisatie op de kaart kan zetten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs!

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36