Home / Nieuws / Snelle en accurate haalbaarheidsanalyse met de SolarParking-tool

Snelle en accurate haalbaarheidsanalyse met de SolarParking-tool

Zonne-energie blijft de komende jaren een belangrijke duurzame bron van energie. Het kabinet heeft met provincies en gemeenten een voorkeursvolgorde afgesproken voor het realiseren van nieuwe zonneparken. Het doel is om landbouw- en natuurgebieden zoveel mogelijk te ontzien en te focussen op meervoudig ruimtegebruik. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op onbenutte daken of parkeerterreinen. Sweco ontwikkelde daarop met behulp van GeoWeb de SolarParking-tool, waarmee een nauwkeurige haalbaarheidsanalyse voor iedere locatie in Nederland kan worden uitgevoerd.

Een belangrijke stap in de energietransitie

Solar parking is een opkomende ontwikkeling. Boven bestaande of nieuwe parkeerterreinen worden constructies gerealiseerd, waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Zo wordt de beschikbare buitenruimte zowel benut voor het overdekt parkeren als voor energieopwekking. Daarnaast is er een groeiende behoefte om elektrische auto’s overal op te kunnen laden met duurzame energie. De ontwikkeling van solar parking gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland en biedt mogelijkheden voor gemeenten, exploitanten van parkeerterreinen en ontwikkelaars van zonneparken.

SolarParking-tool: een nauwkeurige haalbaarheidsanalyse

Vanuit provincies en gemeenten kwam steeds vaker de vraag wat de kosten zijn van het ontwikkelen van een solar parking en wat de impact is op de omgeving. Daarom heeft Sweco de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een tool, waarmee je snel en accuraat voor elke locatie in Nederland de haalbaarheid van een solar parking kunt bepalen. De SolarParking-tool toont een investeringsindicatie op basis van de constructie en de hoeveelheid zonnepanelen, die geplaatst kunnen worden. Daarnaast laat de tool in 3D het effect op de omgeving zien en berekent het de energieopbrengst van de panelen. Zo kan in een vroeg stadium al een sterke businesscase worden opgesteld.

Hoe werkt de tool?

Een parkeerplaats ligt zelden exact op het zuiden of perfect voor een oost-west zonnepanelenopstelling. De geografische input is dus van groot belang voor een haalbaarheidsanalyse. De tool start daarom in een GeoWeb-viewer. Hierin teken je op de kaart het parkeerterrein waarop je een solar parking wilt onderzoeken. Vervolgens maakt de tool hier direct een 3D-model van. Zo zie je direct hoe het er uit komt te zien. En met behulp van verschillende kaartlagen kunnen ook andere factoren voor de haalbaarheidsanalyse inzichtelijk gemaakt worden, zoals de nabijheid van het elektriciteitsnet.

De SolarParking-tool is gebouwd met behulp van de GeoWeb-modules Viewer en Workflow. Deze modules maken de integratie met 3D mogelijk. Daarnaast is er in deze viewer gewerkt met een splitscreen, waardoor bovenin het scherm de kaart met het 3D-model zichtbaar is en onderin het parametrisch model. De geografische gegevens zijn de input voor dit model. Het model genereert een ontwerp, plaatst de parkeerplaatsen volgens de richtlijnen en voert een zonne-analyse uit. De tool biedt direct inzicht in:

  • Investeringskosten voor SolarParking, inclusief de onderconstructie;
  • Aantal zonnepanelen, die geplaatst kunnen worden;
  • Zoninstraling en energieopbrengst;
  • Aantal parkeerplaatsen, indeling conform NEN2443;
  • 3D-visualisatie voor SolarParking, inclusief onderconstructie;
  • Impact op de omgeving.

Meer informatie

Wil je meer weten over de SolarParking-tool? Of ben je benieuwd hoe je de functies van de nieuwe viewer en workflow-technologie kunt inzetten voor andere werkprocessen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij denken graag met je mee.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36