In één oogopslag afvalwaterprognoses in beeld

Jaarlijks sturen we 1,9 miljard kuub verontreinigd water het riool in. Gemeenten en waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor de afvoer. Dit is een complex en tijdrovend proces. Sweco en Deltares ontwikkelden hiervoor FlowTraffic.