Home / Nieuws / Waterschap Aa en Maas neemt mobiele toepassing voor groenprocedure in gebruik

Waterschap Aa en Maas neemt mobiele toepassing voor groenprocedure in gebruik

Onder collega’s wordt het wel de ‘groenprocedure-app’ genoemd, de in GeoWeb ontwikkelde applicatie waarmee onderhoudswerkers van het waterschap Aa en Maas, in het veld, hun inventarisaties kunnen uitvoeren. Alle informatie die zij invoeren, bijvoorbeeld over opschot of overhangende takken die verwijderd moeten worden door landeigenaren, wordt direct verwerkt in het centrale systeem. Andersom zijn alle beschikbare gegevens over percelen ter plekke te raadplegen. Hierdoor zijn de veldmedewerkers goed geïnformeerd en kunnen zij klantvriendelijk met landeigenaren overleggen als zij die op de locatie tegenkomen.

Een GeoWeb-applicatie voor in het veld

Audrey Verbeek is consulent geo-informatie bij Aa en Maas en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van de nieuwe toepassing. “Eigenlijk is het niet echt een app”, legt zij uit. “Het is een toepassing die we online, in een browser, kunnen openen. Daarmee hebben we nu naast onze bestaande kantoorapplicatie ook een veldapplicatie.”

Met de veldapplicatie kunnen medewerkers ter plekke aangeven waar struiken of takken de doorgang van de machines van het waterschap verhinderen. En waar landeigenaren dus gevraagd moet worden om de zogenaamde maaipaden vrij te maken en te houden. Na de inventarisatie in het veld, die in november wordt uitgevoerd, kunnen met een druk op de knop, de perceeleigenaren worden aangeschreven die de plicht hebben om de struiken of takken op hun percelen te snoeien. In januari volgt de nacontrole om te zien of de struiken en takken voldoende zijn gesnoeid.

Naar een steeds compacter en efficiënter werkproces

De voorgaande jaren maakte Aa en Maas ook al gebruik van een veldapplicatie. “Maar eerlijk gezegd, was dat een applicatie die voor een ander doel gerealiseerd is. In feite hebben we deze applicatie misbruikt om de groenprocedure mee uit te voeren”, aldus Verbeek. “Door over te stappen op GeoWeb hebben we gekozen voor een oplossing waarmee we kunnen aansluiten op de rest van het werkproces, en waarmee we voor de verdere toekomst datzelfde werkproces compacter en efficiënter kunnen maken.”

Bovendien is de veldapplicatie gekoppeld met het documentmanagementsysteem Corsa. Brieven die naar aanleiding van de inventarisatie of nacontrole worden gegenereerd, worden ook automatisch opgeslagen in Corsa en aan het dossier van een perceel toegevoegd. “Mochten er ooit vragen binnenkomen via ons klantcontactcenter over een procedure, dan kan via het Corsa-nummer direct alle relevante informatie erbij worden gevonden”, aldus Verbeek.

In gesprek blijven met gebruikers

Voor sommige medewerkers was het uiteraard weer even omschakelen om een nieuwe veldapplicatie te gebruiken, weet Verbeek. Juist daarom heeft ze veel energie gestoken in het delen van tips en instructies. “Bij de ontwikkeling van zo’n toepassing moet je altijd met de eindgebruikers in gesprek blijven”, vindt Verbeek. “Zij zijn de mensen die het systeem moeten gebruiken. Dus hun vragen en opmerkingen hebben we centraal gezet en zo goed mogelijk opgelost of doorgezet naar Sweco. Zelf ben ik ook het veld in geweest. Gewoon om te kijken of het goed werkt en of ik er zelf ook nog fouten uit kon halen.”

“Maar”, voegt zij eraan toe, “nu steeds meer gebruikers goed weten hoe ze met de veldapplicatie moeten omgaan, blijken ze er ook heel snel mee te kunnen werken en zien ze steeds meer voordelen.”

BIWA proof

Alle ervaringen van dit seizoen worden meegenomen in de evaluatie waarbij gekeken zal worden hoe de komende jaren nog meer verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. “Het is een spannend proces”, zegt Verbeek. “Zeker als je bedenkt dat dit pas het eerste jaar is dat we op deze manier werken. En zeker ook als je je realiseert dat dit onze eerste mobiel toegankelijke applicatie is die aan de eisen voldoet van de BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen). We zijn meteen in de praktijk gesprongen, maar dat is de beste manier om er veel van te leren.”

Meer weten over GeoWeb?

Wil jij ook wel eens weten wat jouw organisatie met GeoWeb zou kunnen doen? Neem contact met ons op. We vertellen je graag meer of komen langs voor een vrijblijvende demonstratie. Je kunt ook alvast zelf een gratis demoversie aanvragen.

Marcel Steenis

Productmanager

[email protected]
+ 31 (0)6 54 28 77 05

Kirsten Culp

Teammanager GIS Consultancy

[email protected]
+ 31 (0)6 51 00 05 54

Erwin van Klaveren

Teammanager GIS Projects

[email protected]
+31 (0)6 51 00 22 36