waterbeheer

Het schouwproces van waterschap Hollandse Delta: van reactief corrigeren naar proactief informeren

Sinds 2016 heeft Waterschap Hollandse Delta de GeoWeb Schouw-App in gebruik. Ieder jaar worden er duizenden kilometers aan sloten en singels gecontroleerd met deze app. “En dat gaat heel goed”, vertelt Werner Stuurman, data- en procesanalist bij het waterschap. “Het scheelt erg veel tijd in vergelijking met vroeger.” Maar ook als het goed gaat, kan het altijd nog beter, vinden ze bij Hollandse Delta. Momenteel wordt hard gewerkt aan een koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP). “We werken naar een gepersonaliseerde online schouwomgeving waarin iedere burger en/of bedrijf van tevoren al kan zien wat voor hem relevant is”, legt Stuurman uit. “Zo kunnen we in ons schouwproces de stap maken van reactief naar proactief.”

Real-time data

Het schouwen met een papieren kaart in de hand was 10 jaar geleden al verleden tijd bij waterschap Hollandse Delta. Sindsdien werkten de schouwmeesters vele jaren met een offline applicatie. “Dat werkte goed”, vertelt Stuurman. “Maar vanuit de computers die onze schouwmeesters bij zich hadden, moesten we wel iedere keer aan het einde van de dag alles kopiëren naar het systeem op kantoor. Dat ging veelal met usb-sticks. Een stap die tijd kostte, maar ook een stap die foutgevoelig was.”

Met de GeoWeb Schouw-App staan de 25 schouwmeesters nu in directe verbinding met het centrale systeem. De data die zij invoeren, zijn daardoor real-time op kantoor beschikbaar voor verdere verwerking. Zoals voor het versturen van de schouwbrieven. “Een mooie verbetering dus ook voor de medewerkers op kantoor”, vindt Stuurman. “Omdat zij nu niet meer alle data in één grote bulk tegelijk hoeven te verwerken.”

Tijd voor kwaliteit

Het grootste deel van de schouwwerkzaamheden vindt plaats in december en januari. Dan wordt het hele gebied geschouwd. Stuurman: “In december doen we de maaischouw. Dan kijken we of het maaiwerk is uitgevoerd en of de watergangen vrij zijn. Kort daarna komt in januari voor een select aantal watergangen de baggerschouw erachteraan. Dan wordt gecontroleerd of de diepte van de watergangen voldoende is en of er geen rommel in het water zit.” In mei en juni wordt dan weer geschouwd op overhangend hout.

Al bij al een behoorlijk intensieve cyclus waarin veel informatie en data moet circuleren. “Maar met de GeoWeb Schouw-App hebben we onze efficiency sterk kunnen verbeteren”, vertelt Stuurman. “En dankzij die tijdwinst kunnen we nu veel meer inzetten op de kwaliteit van de data. We hebben meer controle en meer rust om naar de inhoud van de data te kijken en eventuele fouten of afwijkingen eruit te halen.”

Naar een proactief schouwproces

De manier waarop het schouwen nu plaatsvindt met de Schouw-App geeft reden tot tevredenheid. “Maar”, zo voegt Stuurman eraan toe, “met de GeoWeb Schouw-App denken we de juiste oplossing in handen te hebben om verder te gaan in onze ambities. Als volgende stap willen we een koppeling maken met het BRP, zodat we op de wat langere termijn ook een online omgeving kunnen aanbieden waarin individuele burgers en bedrijven hun eigen zaken kunnen inzien. Een soort van ‘mijn waterschap’. Nu gaat er bij iedere schouwfase nog een bulkmailing uit, maar we willen naar een persoonsafhankelijk proces.”

Met deze aanpak wil het waterschap de stap maken van een reactief naar een proactief schouwproces. “Dat past helemaal in de ontwikkeling van onze dienstverlening”, legt Stuurman uit. “Dus niet alleen achteraf burgers informeren over de resultaten van de schouw, maar juist ook vooraf informeren over wat wij gaan controleren. Dan weet iedereen wat wij van hen verwachten en waarom. Daarmee denken wij dat iedereen alles nog beter op orde zal hebben. Ook als er bepaalde problemen zijn, dan kunnen mensen dat van tevoren aangeven.”

Privacy en workflows

Dat het koppelen met het BRP een privacygevoelig proces is, mag duidelijk zijn. “Daar moeten we uiteraard rekening mee houden”, aldus Stuurman. “Maar dat geldt voor alles wat wij doen. En of wij die persoonsgegevens uit het BRP halen of uit een andere bron, álle persoonsgegevens die bij het schouwproces relevant zijn, zijn uiteraard alleen toegankelijk voor de mensen die de gegevens nodig hebben om hun publieke taak uit te oefenen.”

Sweco is nauw betrokken bij het realiseren van de koppeling van de Schouw-App met het BRP, en maakt daarvoor ook gebruik van FME en de workflow-mogelijkheden in GeoWeb. “GeoWeb is een van de GIS-applicaties die ons waterschap gebruikt om onze digitale kaarten te presenteren”, vertelt Stuurman. “Wij hebben ook andere GIS-pakketten in gebruik. GeoWeb gebruiken we vooral voor complexe workflows en het presenteren van onze digitale kaarten in de kantooromgeving.”

Meer informatie?

Spreekt de case van waterschap Hollandse Delta je aan? En ben je benieuwd op welke manier GeoWeb en/of de GeoWeb Schouw-App jouw werk makkelijker, efficiënter en misschien proactiever kan maken? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs!

Contact